Παράταση στις προθεσμίες για τα πυρόπληκτα στην Περιφέρεια τον Ιούλιο του 2018

Παράταση στις προθεσμίες για τα πυρόπληκτα στην Περιφέρεια τον Ιούλιο του 2018

Παρατείνονται με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οι προθεσμίες για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές των Περιφερειών Πελοποννήσου και Αττικής.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 η ισχύς των αδειών για τις πιο πάνω περιοχές, η οποία έχει καθοριστεί στις ισχύουσες διατάξεις σε 4 έτη και έχει λήξει ή θα λήξει εντός του 2023.