Το φετινό ανασκαφικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε για την Αρχαία Μεσσήνη

Το φετινό ανασκαφικό πρόγραμμα  που εγκρίθηκε για την Αρχαία Μεσσήνη

Σε εν οίκω εκκλησία, Ιερό Ίσιδος και Σάραπη, όπως και ανατολικά της Αγοράς και του Ασκληπιείου

Η έγκριση για τη συνέχιση των ανασκαφικών ερευνών στην Αρχαία Μεσσήνη, κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, υπεγράφη από το υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο της πενταετούς παράτασης του ερευνητικού αρχαιολογικού προγράμματος.

Η άδεια χορηγήθηκε από την προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, για τη συνέχιση των ανασκαφικών ερευνών υπό τη διεύθυνση του ομότιμου καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Π. Θέμελη.

Ανασκαφικό πρόγραμμα

Το ανασκαφικό πρόγραμμα φέτος θα επικεντρωθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από 15 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2023, στην Εν Οίκω Εκκλησία, στο Ιερό Ίσιδος και Σάραπη και στην περιοχή ανατολικά της Αγοράς και του Ασκληπιείου.

Το σύνολο των ανασκαφικών εργασιών θα διενεργηθεί με την εποπτεία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας δια του αρχαιολόγου της Δ. Κοσμόπουλου σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των Τμημάτων, Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων και Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, κ.κ. Σ. Φριτζίλα και Μ. Κάππα αντίστοιχα.

Επίσης, στους όρους της απόφασης αναφέρεται ότι πρέπει να εκπονηθεί και να υποβληθεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, προς έγκριση από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του υπουργείου, ειδική μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού ναού στη βόρεια στοά της Αγοράς, που να περιλαμβάνει τη λεπτομερή αποτύπωσή του και την πρόταση στερέωσης και ανάδειξής του.

Αναλυτική έκθεση

Ενδεχόμενες στερεωτικές ή και αναστηλωτικές επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν ύστερα από συνεννόηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του υπουργείου.

Με την ολοκλήρωση της ερευνητικής περιόδου θα κατατεθεί, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και στις αρμόδιες Διευθύνσεις του υπουργείου, αναλυτική έκθεση των εργασιών στην Αρχαία Μεσσήνη με τη συνακόλουθη σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση, καθώς και λεπτομερής κατάλογος ευρημάτων.