Ανάπλαση χώρων σε ιστορικούς οικισμούς της Μάνης με 1 εκατ. ευρώ

Ανάπλαση χώρων σε ιστορικούς  οικισμούς της Μάνης με 1 εκατ. ευρώ

Σε Κέντρο, Κάμπο, Σταυροπήγιο, Οροβά και Ανατολικό

Έργο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων ιστορικών οικισμών του Δήμου Δυτικής Μάνης θα υλοποιηθεί μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Πελοποννήσου 2021-2025 και με χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης που θα υπογράψουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Δυτικής Μάνης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Η δε Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών και μελετών για την ωρίμανση των αναπλάσεων σε: Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Ανατολικού, οικισμού Κοινότητας Κέντρου, οικισμό Κάμπου, οικισμό Κέντρου, Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου οικισμού Οροβά Κάμπου και Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σταυροπηγίου.

Ανάπλαση οικισμών

Κύριος σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων με νέα σύγχρονα υλικά, διατηρώντας ταυτόχρονα το σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική της περιοχής. Ειδικότερα, αφορά στην αποξήλωση, την εκ νέου δαπεδόστρωση και τον ηλεκτροφωτισμό σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών Ανατολικού, Κάμπου, Κέντρου, Οροβά και Σταυροπηγίου του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Η ανάπλαση θεωρείται επιβεβλημένη, διότι θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη κίνηση των πολιτών των οικισμών και ταυτόχρονα ο βιώσιμος χαρακτήρας της παρέμβασης θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής, τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και των επισκεπτών, καθώς και τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων της περιοχής.

Το έργο θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Μάνης αδυνατεί.

Έργα ανάπλασης

Τα έργα ανάπλασης στους πέντε οικισμούς του Δήμου Δυτικής Μάνης είναι τα εξής:

-«Ανάπλαση χώρου γύρω από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στον οικισμό Ανατολικού της Κοινότητας Κέντρου»: Οι εργασίες που περιλαμβάνει είναι αποξηλώσεις, εκ νέου δαπεδόστρωση με πέτρες τύπου Πάρνωνα (προσομοιάζουσες την πέτρα Μάνης) και ηλεκτροφωτισμός

-«Ανάπλαση οδών στον οικισμό Κάμπου»: Αφορά στην ανάπλαση κεντρικών τμημάτων οδών της Κοινότητας Κάμπου του Δήμου Δυτικής Μάνης. Οι εργασίες που

περιλαμβάνει είναι αποξηλώσεις, εκ νέου δαπεδόστρωση με πέτρες τύπου Πάρνωνα (προσομοιάζουσες την πέτρα Μάνης) και ηλεκτροφωτισμός

-«Ανάπλαση οδού στον οικισμό Κέντρο»: Αφορά στην ανάπλαση της κεντρικής οδού στον οικισμό Κέντρο. Οι εργασίες που περιλαμβάνει είναι αποξηλώσεις, εκ νέου δαπεδόστρωση με πέτρες τύπου Πάρνωνα (προσομοιάζουσες την πέτρα Μάνης) και ηλεκτροφωτισμός

-«Ανάπλαση χώρου γύρω από τον Ιερό Ναό Αγ. Βασιλείου στον οικισμό Οροβά της Κοινότητας Κάμπου»: Αφορά στην ανάπλαση του χώρου γύρω από τον Ιερό Ναό και οι εργασίες που περιλαμβάνει είναι αποξηλώσεις, εκ νέου δαπεδόστρωση με πέτρες τύπου Πάρνωνα (προσομοιάζουσες την πέτρα Μάνης) και ηλεκτροφωτισμός

-«Ανάπλαση χώρου γύρω από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κοινότητα Σταυροπηγίου»: Αφορά στην ανάπλαση του χώρου γύρω από τον Ιερό Ναό και περιλαμβάνει εργασίες αποξήλωσης, εκ νέου δαπεδόστρωση με πέτρες τύπου Πάρνωνα (προσομοιάζουσες την πέτρα Μάνης) και ηλεκτροφωτισμό.

Ο χρόνος υλοποίησης έχει ορισθεί σε δύο χρόνια.

Της Βίκυς Βετουλάκη