Απάντηση του ΠΑΣΟΚ στα ερωτήματα που έθεσε ο Σύλλογος Εστίασης Καλαμάτας

Απάντηση του ΠΑΣΟΚ στα ερωτήματα  που έθεσε ο Σύλλογος Εστίασης Καλαμάτας

Το ΠΑΣΟΚ έστειλε απαντήσεις στα τρία ερωτήματα που είχε θέσει πριν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας. Στα ερωτήματα είχε απαντήσει τις προηγούμενες μέρες και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σχολιάζοντας τις απαντήσεις του ΠΑΣΟΚ, από το Σύλλογο τονίζεται: «Η νέα εποχή στην οποία ζούμε απαιτεί αλληλεπίδραση και συμμετοχή. Πραγματικά μας χαροποιεί το γεγονός ότι τα κόμματα ανταποκρίθηκαν άμεσα και έδωσαν απαντήσεις στα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο μας. Ο Σύλλογός μας διατηρεί δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους πολιτικούς οργανισμούς και θα συνεχίσει να βάζει θέματα στο τραπέζι των συζητήσεων που απασχολούν τον κλάδο της εστίασης».

Προτάσεις
Στη μακροσκελή απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζονται αναλυτικά προτάσεις για στήριξη της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων οι εξής:

-Να εξεταστεί ένα μόνιμο μέτρο επιστρεπτέων ως εργαλείο χρηματοδότησης αποκλειστικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, η ενεργοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας, όχι ως Ταμείου αλλά ως Τράπεζας, που να χρηματοδοτεί τις επενδύσεις των μικρών και μικρών επιχειρήσεων

-Καθιέρωση ακατάσχετου λογαριασμού για επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν βραχυπρόθεσμα στα προβλήματα ρευστότητας

-Αύξηση των κονδυλίων που προβλέπονται για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει συγκεκριμένο ποσοστό του Ταμείου Ανάκαμψης που πρέπει να στραφεί προς τους κλάδους –όπως της εστίασης – που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία

-Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως χρήση του PoS και σύνδεση με εμπορικές πιστώσεις

-Ενίσχυση των εναλλακτικών του δανεισμού εργαλείων χρηματοδότησης όπως leasing και factoring

-Τραπεζική πρόνοια (με στόχο βιώσιμα επιτόκια) και χορήγηση σε νέους επιχειρηματίες με στοχοποίηση στην υγιή επιχειρηματικότητα.

Κατώτατος μισθός
Επίσης, στην απάντησή του το ΠΑΣΟΚ, αναλύει μια σειρά από προτάσεις για την αντιμετώπιση οφειλών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες.

Για τα εργασιακά ζητήματα και τον κατώτατο μισθό, στην απάντηση του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται: «Σταθερή παραμένει η ανάγκη επαναφοράς του καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Κάθε συζήτηση για καθορισμό του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα με απόφαση της κυβέρνησης, μας βρίσκει αντίθετους. Όσες φορές, άλλωστε, η Πολιτεία επενέβη σε θέματα που αφορούσαν στον ιδιωτικό τομέα, πλην της θέσπισης κανονιστικού πλαισίου, είχε αντίστροφα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Θεωρούμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δε θα πρέπει να είναι αντικείμενο μονομερούς απόφασης της κυβέρνησης. Και τούτο, διότι οι μισθολογικές αυξήσεις δεν μπορεί να είναι αποσυνδεδεμένες από τις δυνατότητες της πραγματικής οικονομίας, που σημαίνει ότι η συζήτηση για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού θα πρέπει να αποτελέσει προϊόν συλλογικής διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων.

Ο μηχανισμός καθορισμού του κατώτατου μισθού (ν.4172/2013) με τον οποίο ουσιαστικά αντικαταστάθηκε ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο των κοινωνικών εταίρων και όχι το αντίστροφο. Άλλωστε, η διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού, που τα τελευταία χρόνια τελεί υπό την απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης, εκτός της στρέβλωσης που εκ των πραγμάτων δημιουργεί, καθώς μετατρέπει το ρόλο των κοινωνικών εταίρων που συναπαρτίζουν την πραγματική οικονομία σε δευτερεύοντα, δημιουργεί προϋποθέσεις πολιτικής εργαλειοποίησης της όλης διαδικασίας, κάτι που έχουμε ήδη βιώσει.

Οι ασφαλιστικές εισφορές ξεπερνούν το 40% των μικτών αποδοχών σε μηνιαία βάση, ποσά τα οποία δεν είναι βιώσιμα και δεν αντικατοπτρίζουν το παραγωγικό μοντέλο.

Στο πλαίσιο των συμφωνιών μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων, στην ΕΣΣΕ, προτείνουμε να ρυθμίζονται με ευελιξία, αλλά και σεβασμό στην εργασιακή νομοθεσία ανά κλάδο, τα ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας».