Διαμόρφωση δρόμου για σύνδεση αρχαιολογικού χώρου Ίκλαινας με οδικό δίκτυο

Διαμόρφωση δρόμου για σύνδεση αρχαιολογικού χώρου Ίκλαινας με οδικό δίκτυο

Με 275.000 ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Η διαμόρφωση και η βελτίωση δρόμου που θα συνδέει τον αρχαιολογικό χώρο της Ίκλαινας με το οδικό δίκτυο είναι το αντικείμενο σύμβασης που υπογράφουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το Δήμο Πύλου – Νέστορος και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 275.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών

Ειδικότερα, αφορά στη διαμόρφωση και βελτίωση προσβασιμότητας της υπάρχουσας αγροτικής οδοποιίας, για σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου της Ίκλαινας με το υφιστάμενο δίκτυο, συνολικού μήκους 1.084 μ. Στόχος είναι να αναβαθμισθεί η πρόσβαση στο σημαντικό αυτό αρχαιολογικό χώρο.

Κύριος σκοπός που εξυπηρετεί η βελτίωση του συγκεκριμένου δρόμου είναι η αναβάθμισή του όσον αφορά στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και το πλάτος, ώστε να επιτευχθεί ασφάλεια και άνεση της κυκλοφορίας τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών.

Η περιοχή παρουσιάζει σημαντικό τουριστικό ενδιαφέρον και προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με την αναβάθμισή της η οδός πρόσβασης θα εναρμονίζεται πλήρως με το σημαντικό αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρο, συμβάλλοντας στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Έργα

Καθώς ο Δήμος Πύλου – Νέστορος δε διαθέτει την απαραίτητη τεχνική επάρκεια για να υλοποιήσει το έργο, αποφασίσθηκε να υπογραφεί η σύμβαση, προκειμένου να μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα υλοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και επάρκεια προσωπικού για την υλοποίηση.

Συγκεκριμένα, με το έργο προβλέπεται η βελτίωση της προσβασιμότητας αγροτικού χωματόδρομου, από τη θέση του οικισμού με το τοπωνύμιο «Στριγγλόλιμνα», έως τη θέση «Τραγάνα», θέση αρχαιολογικού χώρου.

Η υφιστάμενη οδός είναι χωμάτινη, με κατεύθυνση από ανατολή προς δύση και σκοπός της σήμερα είναι η εξυπηρέτηση των παρακείμενων ιδιοκτησιών. Η προτεινόμενη χάραξη της οδού ακολουθεί σε γενικές γραμμές την υφιστάμενη με μικρές βελτιώσεις τόσο οριζοντιογραφικά στις καμπύλες όσο και μηκοτομικά.