Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Ομόφωνα ισχύουν μειώσεις τελών και για το 2023

Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Ομόφωνα ισχύουν μειώσεις τελών και για το 2023

Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, απόντος του δημάρχου Γεωργίου Λεβεντάκη, το βράδυ της Πέμπτης, να ισχύουν μειώσεις και απαλλαγές στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

«Σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 202, παρ. 3, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι 50% ή απαλλαγή απ’ αυτούς για απόρους, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους-τρίτεκνους-μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός σχεδίου οικισμών θα πληρώνουν το 80% των αναλογούντων τελών καθαριότητας – φωτισμού και δημοτικού φόρου. Τα ακίνητα τα οποία δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της ΔΕΗ και δε χρησιμοποιούνται, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου του, απαλλάσσονται από τα τέλη καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5. παρ. 1 του Ν. 3345/2005.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής», αναγράφεται στην απόφαση, στην οποία παρατίθενται αναλυτικά οι χρεώσεις ανά κατηγορίες.

Του Ηλία Γιαννόπουλου