Επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την αεροπορική γραμμή Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα

Επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την αεροπορική γραμμή Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα

Νέο διαγωνισμό για οκτώ άγονες αεροπορικές συνδέσεις ανακοίνωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Ανάμεσά τους είναι και η γραμμή Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα.

Η ανάθεσή της αφορά στο χρονικό διάστημα από 1/11/2023 έως 30/10/2027, ενώ οι ενδιαφερόμενοι αερομεταφορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορές έως τις 28 Ιουνίου.

Όροι
Για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα, το ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται, και για τα 4 έτη, σε 1.110.560 ευρώ, ήτοι κάθε έτος 277.640 ευρώ.

Οι δε όροι εκτέλεσης του δρομολογίου Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα είναι:

-Τρεις πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 150 προσφερόμενων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο

-Τέσσερις πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 200 προσφερόμενων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο

-Έξι πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 300 προσφερόμενων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Οι ναύλοι που ορίζονται από το διαγωνισμό για το δρομολόγιο της Καλαμάτας είναι:

-80,75 ευρώ (Μέγιστη τιμή ναύλου χαμηλής περιόδου)

-85 ευρώ (Μέγιστη τιμή ναύλου μέσης περιόδου)

-110  ευρώ (Μέγιστη τιμή ναύλου υψηλής θερινής περιόδου).

Χωρίς αποκλειστικότητα
Όπως αναφέρεται στους όρους του διαγωνισμού, έως τις 30 Μαΐου υπάρχει δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των γραμμών που προκηρύχτηκαν από την 1η Νοεμβρίου, χωρίς αποκλειστικότητα και χωρίς οικονομικό αντιστάθμισμα, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται, είτε εξ ολοκλήρου (σε περίπτωση ενός μόνου αερομεταφορέα) είτε κατ’ αναλογία (σε περίπτωση πλέον του ενός αερομεταφορέα), οι υποχρεώσεις ελάχιστης συχνότητας πτήσεων, ελάχιστων προσφερόμενων θέσεων εβδομαδιαίως, καθώς και μέγιστης τιμής ναύλου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν αερομεταφορείς που διαθέτουν άδεια εκμετάλλευσης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος είτε βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2407/92 του Συμβουλίου, σχετικά με την έκδοση αδειών των αερομεταφορέων, είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1008/2008 και συγκεκριμένα του Κεφαλαίου ΙΙ αυτού περί «Άδειας Εκμετάλλευσης».

Της Βίκυς Βετουλάκη