Καλαμάτα: Ισότιμη μεταχείριση πελατών με καταλόγους σε μορφή Μπράιγ

Καλαμάτα: Ισότιμη μεταχείριση πελατών με καταλόγους σε μορφή Μπράιγ

Στην πρώτη εκτύπωση καταλόγου καταστήματος εστίασης με τη γραφή Μπράιγ προχώρησε τις προηγούμενες μέρες η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.

Μάλιστα, η Δημόσια Βιβλιοθήκη απευθύνει κάλεσμα σε όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν αυτή την πρακτική να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της (τηλ. 2721096818).

Χρ.Μ.