Κατατέθηκε πρόταση του Δήμου Δυτικής Μάνης για αναβάθμιση 22 μονοπατιών

Κατατέθηκε πρόταση του Δήμου Δυτικής  Μάνης για αναβάθμιση 22 μονοπατιών

Υποβλήθηκε από το Δήμο Δυτικής Μάνης στον ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) ο φάκελος με την πρόταση αναβάθμισης και εμπλουτισμού 22 υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών, προϋπολογισμού 337.176 ευρώ.

Η πρόταση υποβάλλεται στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας (Ελλάδα 2.0).

Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται ο Δήμος Δυτικής Μάνης να αναβαθμίσει το δίκτυο μονοπατιών 103,6 χιλιομέτρων που διαθέτει και να εκκινήσει τη διαδικασία της πιστοποίησης, προκειμένου να αποκτήσει ένα αναβαθμισμένο και σύγχρονο δίκτυο πιστοποιημένων μονοπατιών, δημιουργώντας συνθήκες βιωσιμότητας των οικοσυστημάτων με παρεμβάσεις οι οποίες βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, χωρίς καμία επίπτωση σε αυτό.

Το έργο
Το έργο περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους, προμήθεια πινακίδων σήμανσης-κατεύθυνσης μονοπατιού, προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων: Θέσης, εισόδου με χάρτες και πληροφορίες διαδρομών, ενημέρωσης για θέα, χλωρίδας και πανίδας κ.τ.λ. Προμήθεια γωνιακών πασσάλων για τη στερέωση των πινακίδων σήμανσης όπου αυτό δεν είναι εφικτό με άλλον τρόπο. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων περιπτέρων έκτακτης ανάγκης/ανάπαυσης. Προμήθεια και τοποθέτηση αισθητήρων καταγραφής διερχομένων. Ψηφιακή σήμανση Δικτύου Μονοπατιών. Δράσεις διάχυσης-προβολής-προώθησης.

Βασικοί και κρίσιμοι στόχοι για το Δήμο Δυτικής Μάνης, όπως σημειώνεται, είναι το έργο «να: α) αναπτύσσει τον εναλλακτικό τουρισμό, β) ενσωματώνει την κοινωνία των πολιτών, γ) προωθεί την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία».

Τα μονοπάτια
Το αντικείμενο της πρότασης θα αφορά στην αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών του Δήμου Δυτικής Μάνης και συγκεκριμένα τις κάτωθι διαδρομές:

-Σωτηριάνικα – Αλτομυρά (Μπίλιοβο)

-Σωτηριάνικα – Τούμπια

-Πηγάδια – Πηγαδιώτικο Γεφύρι – Πρ. Ηλίας – Βόρειο

-Μάλτα – Καρδαμύλη

-Τσέρια – Λούτι – Χώρα Εξωχωρίου – Αγ. Σοφία – Καρδαμύλη

-Τσέρια – Πεδινό – Βυρός – Μον. Σωτήρα – Αγ. Σοφία– Πέτρος

-Πεδινό – Κάλυβες – Ι.Μ. Λυκάκι – Βυρός

-Εξωχώρι – Λάκκος – Πετροβούνι – Καρδαμύλη

-Πραστείο – Σαϊδόνα

-Πραστείο – Φονέας

-Πραστείο – Καλαμίτσι

-Εξωχώρι – Σαϊδόνα – Αγ. Νικόλαος – Πρίπιτσα – Χώρα Εξωχωρίου

-Κολιμπετσέικα Εξωχωρίου – Ντουμπίτσια – Φαράγγι Βυρού

-Αγ. Νικόλαος – Πηγή

-Πηγή – Πλάτσα – Κοτρώνι

-Λαγκάδα – Τραχήλα

-Θαλάμες – Τραχήλα

-Αγ. Νίκωνας – Τραχήλα

-Καστάνια – Δρυόπη

-Καστάνια – Νεοχώρι – Καστάνια

-Πύργος – Ελαιοχώρι

-Μηλέα – Παναγιά Γιάτρισσα.

Σε συνδυασμό, λοιπόν, με τον ήδη αναπτυσσόμενο τουρισμό, η δημιουργία, η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός  των υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών του Δήμου Δυτικής Μάνης θα ενισχύσουν αυτού του είδους τον τουρισμό, δημιουργώντας ορατά οικονομικά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή.