Μονάδα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού θα εγκατασταθεί στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Μονάδα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού  θα εγκατασταθεί στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Μονάδα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού, για τις ανάγκες υδροδότησης περιοχών του Δήμου Δυτικής Μάνης που κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ύδρευσης, θα εγκατασταθεί πιθανότατα πριν από το επόμενο καλοκαίρι.

Ήδη εγκρίθηκε με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου, η οποία θα υπογραφεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Δυτικής Μάνης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΑΑ) με 496.000 ευρώ.

Για πόσιμο νερό
Στο πλαίσιο βελτίωσης και αναβάθμισης των οικισμών ο Δήμος Δυτικής Μάνης προγραμματίζει έργα ποιοτικής βελτίωσης και ανάπτυξης των δομών του και συγκεκριμένα την αναβάθμιση και την επέκταση των υποδομών ύδρευσης.

Κύριος σκοπός είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης για εξασφάλιση της επάρκειας νερού, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Έτσι θα εξασφαλιστεί η αποδοτική διαχείριση πόσιμου ύδατος, η διαφύλαξη και η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά πρωτίστως η πρόληψη των κινδύνων για την υγεία των κατοίκων.

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την περίοδο 2021-2025 προβλέπονται δράσεις για την αντιμετώπιση των έντονων προβλημάτων των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας, με έργα αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων για χρήση και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Από εκεί θα προέλθει και η χρηματοδότηση του έργου.

Μονάδας αφαλάτωσης νερού
Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού δυναμικότητας παραγωγής 1.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού την ημέρα.

Η χωροθέτησή της θα γίνει σε γήπεδο, κείμενο εκτός οικισμού και εκτός σχεδίου στη θέση «Μέσα Ντολός», πλησίον της ήδη λειτουργούσας γεώτρησης, απ’ όπου θα παίρνει νερό. Το σημείο βρίσκεται σε γήπεδο λίγο πριν από την είσοδο του Αγίου Νικολάου (Σελίνιτσα).

Όπως εξήγησε, ερωτώμενος από το «Θ», ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης, Δημήτρης Γιαννημάρας, το έργο θα λύσει το πρόβλημα υδροδότησης στα χωριά της Πλάτσας, στα Ρίγκλια, στο Νομιτσί, στον Άγιο Νίκωνα και τη Λαγκάδα.

Παρότι ο χρόνος υλοποίησης του έργου από την υπογραφή της σύμβασης προβλέπεται σε 18 μήνες, ο κ. Γιαννημάρας εκτίμησε ότι υπάρχει δυνατότητα να είναι νωρίτερα έτοιμο.

Της Βίκυς Βετουλάκη