Νέα παράταση για το έργο κατολισθήσεων στον Ταΰγετο

Νέα παράταση για το έργο κατολισθήσεων στον Ταΰγετο

Νέα παράταση για την ολοκλήρωση του έργου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 82η Εθνική Οδό Καλαμάτας – Σπάρτης» στον Ταΰγετο, από τη χιλιομετρική θέση 24+000 έως τα όρια του Νομού  Μεσσηνίας, δόθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας λόγω των τεχνικών προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την υλοποίησή του.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.850.000 ευρώ και ανάδοχος είναι η εταιρεία «Η. Παπαδόπουλος ΜΕΠΕ» με έκπτωση 10%.

Στο σημείο έγινε πρόσφατα νέα αυτοψία από τους μελετητές, οι οποίοι έχουν κάνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις.

Τεχνικά θέματα
Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν το Σεπτέμβριο του 2022, ενώ είχε δοθεί παράταση έως τέλος Δεκεμβρίου του 2022.

Στην εργολαβία περιλαμβάνονται τα έργα αποκατάστασης των κατολισθήσεων που έγιναν στην εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης, έπειτα από τη θεομηνία που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2019.

Η τελευταία παράταση που είχε δοθεί ήταν μέχρι τον Απρίλιο και τώρα εγκρίθηκε νέα μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Μάλιστα, στην απόφαση για τη νέα παράταση σημειώνεται ότι κρίνεται απαραίτητη «για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, καθώς κατά την εκτέλεση των εργασιών ανέκυψαν τεχνικά θέματα τα οποία δε θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά τη δημοπράτηση του έργου».

Οι κατολισθήσεις εντοπίζονται στην περιοχή της Αρτεμισίας και προβλέπονται γεωτεχνικά έργα αποκατάστασης των κατολισθήσεων, υδραυλικά έργα, έργα οδοποιίας και έργα σήμανσης – ασφάλισης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Αποκατάστασης και Σταθεροποίησης τεσσάρων κατολισθήσεων στην 82 η Ε.Ο. Καλαμάτας-Σπάρτης από Χ.Θ.24+000 έως όρια Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Το έργο από τον ανάδοχο έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο ποσοστό, όμως προέκυψαν ζητήματα για τα οποία χρειάστηκε επαναξιολόγηση.

Έπειτα από αυτοψία
Υπενθυμίζεται ότι ο ανάδοχος την προηγούμενη φορά ζήτησε και έλαβε παράταση ολοκλήρωσης του έργου, καθώς, όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής ανέκυψαν προβλήματα λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και συγκεκριμένα εμφάνιση έντονης και απρόσμενης υδροφορίας στην περιοχή των κατολισθήσεων σε δύο θέσεις, εμφάνιση κατολισθητικών φαινομένων στα ανάντη πρανή της οδού στην πρώτη θέση του έργου, εμφάνιση υδροφορίας στο εγκατεστημένο πιεζόμετρο, καθώς και μετακινήσεων σε μεγάλο βάθος στο εγκατεστημένο κλισιόμετρο.

Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η γνώμη του μελετητή, ο οποίος στην έκθεση που απέστειλε ήταν  ελαφρώς καθησυχαστικός και πρότεινε συγκεκριμένους τρόπους για παρακολούθηση του φαινομένου.

Φυσικά, δεν αποκλείσθηκε από κανέναν η πιθανότητα βαθιάς ολίσθησης σε άλλες θέσεις του δρόμου, καθώς, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται και από το μελετητή, «εν γένει ο δρόμος παρουσιάζει προβλήματα ασταθειών και σε άλλες θέσεις».

Της Βίκυς Βετουλάκη