Παραχώρηση του Γυμνασίου Μερόπης για τη δημιουργία οικοτροφείου ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος

Παραχώρηση του Γυμνασίου Μερόπης για τη δημιουργία οικοτροφείου ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος

Επίσκεψη του προέδρου του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Μεσσηνίας, Κωνσταντίνου Σαραβελάκη, στη δήμαρχο Οιχαλίας, Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, πραγματοποιήθηκε χθες.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η υπογραφή Συμφωνητικού Παραχωρήσεως από μεριάς Δήμου Οιχαλίας στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Μεσσηνίας, του Γυμνασίου Μερόπης, του οποίου η λειτουργία έχει παύσει.

Η παραχώρηση του ακινήτου, σύμφωνα με την αριθ. 61/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας, γίνεται στο Σύλλογο, προκειμένου να υποβληθεί από μεριάς του πρόταση προς το υπουργείο Υγείας για τη δημιουργία οικοτροφείου με σκοπό την υποστήριξη, την αποϊδρυματοποίηση και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των ασθενών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος.

Από πλευράς της, η Δημοτική Αρχή, «πιστή στις δεσμεύσεις της, προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος πρόνοιας και αλληλεγγύης της. Η λειτουργία του οικοτροφείου, πέραν του οφέλους στα άτομα με αυτισμό, θα αποφέρει πολλαπλά αναπτυξιακά οφέλη στην περιοχή μας, από επισκέπτες και εργαζομένους της Δομής» όπως σημειώνεται σχετικά.