Σχεδόν ένας στους δύο κρίνουν ως πολύ κακή ή κακή τη θητεία του περιφερειάρχη Π. Νίκα

Σχεδόν ένας στους δύο κρίνουν ως πολύ κακή ή κακή τη θητεία του περιφερειάρχη Π. Νίκα

Δημοσκόπηση της Good Affairs για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μπορεί στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν τον νυν περιφερειάρχη, ο Παναγιώτης Νίκας να αύξησε κατά 1,7% το ποσοστό του σε σχέση με το Νοέμβριο του 2022 και κατά 0,79% από το ποσοστό που πήρε στις εκλογές το 2019, αλλά στην ερώτηση «πώς οι πολίτες κρίνουν τη θητεία του», το 41,5% των ερωτηθέντων, σχεδόν οι μισοί δηλαδή, απάντησαν «κακή» και «πολύ κακή»!

Την ίδια στιγμή, το 42,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σίγουρα δε θα τον ξαναψήφιζε!

Ένα πολύ υψηλό ποσοστό, που αγγίζει το 80%, θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει όριο στις θητείες των περιφερειαρχών, ενώ ως μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής αναδεικνύεται το οδικό δίκτυο.

H έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία «Good Affairs Ι.Κ.Ε.» και αφορά σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Ταυτότητα έρευνας

Το Digital Poll από την εταιρεία Good Affairs είναι ένα σύγχρονο, καινοτόμο και αποτελεσματικό εργαλείο αποτύπωσης αντιλήψεων και τάσεων στην ελληνική κοινωνία σήμερα.

Η ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως και η εντυπωσιακή αύξηση της διείσδυσης της χρήσης του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά νοικοκυριά, δίνει πλέον τη δυνατότητα διεξαγωγής κοινωνικών και πολιτικών ερευνών βασισμένων αποκλειστικά στο διαδίκτυο.

Το Digital Poll επιτυγχάνει τη διεξαγωγή γρήγορων και αξιόπιστων ερευνών, αναβαθμίζει τη συλλογή δεδομένων, κάνει πιο φιλικό στο χρήστη το ερωτηματολόγιο της έρευνας και βελτιώνει την ακρίβεια στην αποτύπωση των τάσεων, με ασφαλιστικές δικλείδες για την κατοχύρωση της μοναδικότητας των απαντήσεων και τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας με τεχνικές στάθμισης και αντιστοίχισης.

H έρευνα αφορά στην αποτύπωση των τάσεων της κοινής γνώμης για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Ο εξεταζόμενος πληθυσμός ήταν Έλληνες ψηφοφόροι άνω των 17 ετών. Το δείγμα ήταν 8.486 πλήρως απαντημένα ερωτηματολόγια.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 19 έως 26 Απριλίου 2023.

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν στρωματοποιημένη δειγματοληψία ανά Περιφέρεια και τα αποτελέσματά της έχουν σταθμιστεί ως προς την ηλικία, το φύλο, την Περιφέρεια και την ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του 2019.

Το δείγμα συλλέχθηκε μέσω on line ερωτηματολογίων από σχεδιασμένο on line panel. Η συνολική μέγιστη απόκλιση είναι ±4%

Τα στοιχεία της έρευνας αποτελούν την αποτύπωση των τάσεων της κοινής γνώμης αναφορικά με το θεσμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου.

Βασικά συμπεράσματα

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι τα εξής:

-Το 41,5% λέει ότι η θητεία του νυν περιφερειάρχη Παν. Νίκα είναι κακή ή πολύ κακή και το 35,8% λέει καλή ή πολύ καλή

-Ποσοστό 53,3% δε θα ξαναψήφιζε σίγουρα ή μάλλον όχι τον κ. Π. Νίκα, ενώ το 34,4% θα τον ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον σίγουρα

-Ποσοστό 62,2% λέει ότι η κακή ή καλή επίδοση του περιφερειάρχη δε θα επηρεάσει την ψήφο του στις εθνικές εκλογές, ενώ το 34,8% ότι θα την επηρεάσει

-Το 80% λέει ότι πρέπει να υπάρχει ορισμένο όριο στις θητείες του περιφερειάρχη και το 15% ότι δεν πρέπει να υπάρχει όριο

-Το 81,4% ζητά ευρύτερες συγκλίσεις στο πρόσωπο του περιφερειάρχη, ενώ το 14,3% να εκφράζει τον κομματικό του φορέα

-Το 59,10% πιστεύει ότι δεν επαρκούν οι πόροι της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και το 59,8% πιστεύει ότι μέρος της φορολογίας πρέπει να αποδίδεται απευθείας στις Περιφέρειες για να λειτουργήσει καλύτερα ο θεσμός

-Τέλος, ως μεγαλύτερο πρόβλημα θεωρείται το οδικό δίκτυο με 21,8% και ακολουθεί η ακρίβεια με 17,9%, η υγεία με 13,1%, η ανεργία με 12,6%, η εγκληματικότητα με 11,2% και η ρύπανση /καθαριότητα με 9,4%.

Της Βίκυς Βετουλάκη