Σκουπίδια και πλαστικά στην παραλία της Καλαμάτας

Σκουπίδια και πλαστικά  στην παραλία της Καλαμάτας

Είναι απογοητευτικό που μιαν ανάσα από την έναρξη του καλοκαιριού και (κατά συνέπεια) την αυξημένη ροή κόσμου στην παραλία της Καλαμάτας, η εικόνα με τα πεταμένα πλαστικά σκουπίδια και άλλα παρόμοια υλικά εμφανίζεται σε πολλά σημεία του αιγιαλού.

Είναι υποχρέωση όλων και όχι μόνο των αρμόδιων συνεργείων καθαριότητας η στοιχειώδης τήρηση καθαριότητας, τόσο στην παραλιακή ζώνη όσο και στο υπόλοιπο μέρος της πόλης.

Χρ.Μ.