Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Καλαμάτας: Αύριο ξεκινούν οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Καλαμάτας: Αύριο ξεκινούν οι εγγραφές   για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί Καλαμάτας θα δέχονται αιτήσεις εγγραφών – επανεγγραφών για το σχολικό έτος 2023 – 2024  από αύριο 10  έως την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν  ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Δήμου Καλαμάτας, (www.kalamata.gr) στο πεδίο: «Αιτήσεις Εγγραφών σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 2023-2024». Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των Βρεφονηπιακών Σταθμών: kalamata.ikinder.gr.

Στους Παιδικούς Σταθμούς δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα επαναλειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα, θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και παιδικά τμήματα για παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο).

Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση εγγραφής της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού υπογεγραμμένη. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου). Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και πιστοποιητικό εμβολιασμού, με τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογικού έτους 2022, ή μισθωτήριο ή απόδειξη ΔΕΚΟ). Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα και Υπεύθυνη Δήλωση ενημέρωσης όρων εγγραφής.

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικού σημειώματος) έτους 2022 και των δύο γονέων.

α) Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς αν είναι εργαζόμενοι κ.λπ. αποδεικτικά εργασίας β) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ για τους άνεργους γονείς.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνεται κατόπιν μοριοδότησης βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων όπως έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις 119 και 137/2023  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στις εγγραφές και κάθε άλλο έγγραφο που θεωρείται απαραίτητο κατά περίπτωση, καθώς και τα υποδείγματα των απαραίτητων δικαιολογητικών, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας: www.kalamata.gr.