Τι ζητούν οι έμποροι της Καλαμάτας από τους υποψήφιους δημάρχους

Τι ζητούν οι έμποροι της Καλαμάτας  από τους υποψήφιους δημάρχους

Η έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας για την εμπορική κίνηση

Η ταχύτητα στην υλοποίηση και την ολοκλήρωση των έργων στην πόλη ζητά σχεδόν μία στις δύο εμπορικές επιχειρήσεις να είναι δέσμευση των υποψηφίων δημάρχων της Καλαμάτας, σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας διενήργησε έρευνα στα μέλη του, με ίδια μέσα, με σκοπό την αποτίμηση της αγοραστικής κίνησης στα καταστήματα, αλλά και στην πόλη της Καλαμάτας την περίοδο του Πάσχα.

Από τις απαντήσεις των καταστημάτων που έλαβαν μέρος προέκυψαν συμπεράσματα για την εμπορική κίνηση, αλλά και το πώς βλέπουν οι επιχειρήσεις την αγορά κατά τους επόμενους μήνες.

Επίσης, ρωτήθηκαν για το τι θέλουν από τους υποψήφιους δημάρχους.

Αυξήθηκε η επισκεψιμότητα,

αλλά όχι ο τζίρος

Στο ερώτημα πώς ήταν ο κύκλος εργασιών (τζίρος) στις επιχειρήσεις της Καλαμάτας την περίοδο του Απριλίου σε σχέση με την αντίστοιχη του 2022, το 17,5% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ήταν αυξημένη, ενώ περίπου το 40% είδε μείωση στον τζίρο του. Το 42,5% είδε τον τζίρο της επιχείρησής του να μην έχει σημαντική αλλαγή σε σχέση με το 2022.

Στο ερώτημα πώς ήταν η εμπορική κίνηση κατά τη διάρκεια της περιόδου του Πάσχα στις επιχειρήσεις της Καλαμάτας, το 22,5% απάντησε πως είδε αύξηση εντός του καταστήματος του, ενώ το 35% είδε την αγοραστική κίνηση μειωμένη. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 42,5%, είδε ότι η επισκεψιμότητα εντός του καταστήματός του δεν είχε σημαντική μεταβολή σε σχέση με το Πάσχα του 2022.

Στο ερώτημα πώς είδαν οι επιχειρήσεις την επισκεψιμότητα στην πόλη της Καλαμάτας από άλλες περιοχές την περίοδο του Πάσχα, το 65% απάντησε ότι είδε αύξηση, με το 27,5% να απαντά ότι δεν είδε σημαντική μεταβολή και μόλις το 7,5% να βλέπει μείωση σε σχέση με το 2022.

Αγοραστική κίνηση καλοκαιριού

Στο ερώτημα πώς προβλέπουν ότι θα είναι η αγοραστική κίνηση τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού (Μάιο – Αύγουστο), το 40% θεωρεί ότι θα αυξηθεί λόγω εποχής, ενώ αντίθετα το 40% προβλέπει ότι θα είναι μειωμένη λόγω ακρίβειας και εκλογών. Το 20% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι δε θα υπάρξει σημαντική μεταβολή στην αγοραστική κίνηση και θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα.

Στο ερώτημα πώς κρίνουν οι επιχειρήσεις την αύξηση του κατώτατου μισθού και την αναλογική αύξηση των εισφορών, οι επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζομένους απάντησαν σε ποσοστό περίπου 66,6% ότι βλέπουν θετικά την αύξηση (καθώς θα επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών), ενώ περίπου το 16,6% θεωρεί ότι θα είναι αρνητικό (καθώς αυξάνει το κόστος μισθοδοσίας των επιχειρήσεων). Τέλος, ένα 16,6% πιστεύει ότι θα επιδράσει θετικά, καθώς θα επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών παρόλο που θα ανεβάσει το κόστος μισθοδοσίας των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις με έως 2 υπαλλήλους στο ίδιο ερώτημα απάντησαν σε ποσοστό περίπου 44,4% ότι βλέπουν θετικά την αύξηση, καθώς θα επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών, παρόλο που θα ανεβάσει το κόστος μισθοδοσίας των επιχειρήσεων. Αντίθετα, ένα 44,4% θεωρεί ότι η αύξηση θα επιδράσει αρνητικά, καθώς θα αυξήσει το κόστος μισθοδοσίας των επιχειρήσεών τους. Τέλος, το 11,2% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά.

Όσο για τις επιχειρήσεις που έχουν από 3 έως 10 υπαλλήλους, βλέπουν σε ποσοστό 60% την αύξηση του κατώτατου μισθού και την αναλογική αύξηση των εισφορών θετικά, καθώς θα επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών, παρόλο που θα ανεβάσει το κόστος μισθοδοσίας των επιχειρήσεών τους, ενώ το 40% την κρίνει αρνητικά, καθώς αυξάνει το κόστος μισθοδοσίας της επιχείρησής τους.

Τέλος, οι μεγάλες επιχειρήσεις με πάνω από 11 εργαζομένους θεωρούν σε ποσοστό 40% ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού και η αναλογική αύξηση των εισφορών ότι θα είναι θετική, καθώς θα επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών, παρότι θα ανεβάσει το κόστος μισθοδοσίας των επιχειρήσεών τους. Αντίθετα, το 40% θεωρεί ότι η αύξηση θα επιδράσει αρνητικά, καθώς θα αυξήσει το κόστος μισθοδοσίας των επιχειρήσεών τους. Τέλος, το 20% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά, καθώς θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών.

Τι ζητούν από τους υποψηφίους

Στο τελευταίο ερώτημα της έρευνας «Εφόσον το 2023 αποτελεί έτος δημοτικών εκλογών, ποια κρίνετε πως πρέπει να είναι η βασική δέσμευση όλων των υποψήφιων δημάρχων απέναντι στον εμπορικό κόσμο της πόλης μας», το 45% των επιχειρήσεων ζητά από τη Δημοτική Αρχή «Ταχύτητα στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων στην πόλη μας», ενώ σε ποσοστό 30% ο εμπορικός κόσμος θεωρεί ότι χρειάζονται «Νέα έργα υποδομής που διευκολύνουν την πρόσβαση στα εμπορικά σημεία της πόλης π.χ. θέσεις στάθμευσης, πεζοδρομήσεις κ.τ.λ.».

Το 17,5% ζητά «Μείωση των δημοτικών τελών προς τις επιχειρήσεις» και το 7,5% «Πολιτιστικές εκδηλώσεις με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας ανά περιόδους».

Της Βίκυς Βετουλάκη