Το ταξίδι της «Χρυσάνθης»

Το ταξίδι της «Χρυσάνθης»

Ίσως και πάνω από 1.000 χιλιόμετρα μέσα σε ένα χρόνο διένυσε η χελώνα «Χρυσάνθη», την οποία, όπως και πολλές άλλες, παρακολουθεί ο «ΑΡΧΕΛΩΝ».

Η «Χρυσάνθη» άφησε τα αυγά της στον Κυπαρισσιακό κόλπο πέρυσι τον Ιούνιο και πριν από λίγες μέρες εμφανίσθηκε στο νησί της Λέρου, αφού διέγραψε όλη αυτή την πορεία που φαίνεται στο χάρτη.

Β.Β.