7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας

7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας

Στο πλαίσιο της θεματικής για τα δικαιώματα των ζώων και με πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής Κωνσταντίνας Φούκα, προσκλήθηκαν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας εθελοντές από το Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας για να πραγματοποιήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουν δημιουργήσει για όλες τις τάξεις, τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και το οποίο έχει λάβει έγκριση από το υπουργείο Παιδείας.

«Η ευαισθησία των μαθητών μας για τα ζώα και η γνήσια αγάπη που εκδηλώνουν γι’ αυτά», όπως παρατηρείται από την πλευρά του σχολείου, «αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο για εμάς. Αναγνωρίζουμε τη σημασία των ζώων για την ισορροπία του περιβάλλοντος, καθώς έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας. Πέραν τούτου, τα ζώα έχουν σημαντική επίδραση στην ψυχική υγεία του ανθρώπου.

Η παρουσία και η φροντίδα των ζώων μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην ψυχολογία μας. Πολλοί έρευνες έχουν αποδείξει ότι η αλληλεπίδραση με ζώα μπορεί να μειώσει το άγχος, να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση και την ευεξία μας, να ενισχύσει την κοινωνική συνδεσιμότητα και να προσφέρει συναισθηματική στήριξη. Έτσι, η φροντίδα και η σωστή αντιμετώπιση των ζώων μπορεί να έχει θετική επίδραση στην ψυχική μας υγεία.

Μέσω αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος που προσφέρεται από το Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν για τα δικαιώματα των ζώων, την προστασία τους και την ανάγκη να αναπτύξουμε μια σχέση αλληλεγγύης και σεβασμού απέναντί τους. Θα μάθουν επίσης πώς μπορούν να γίνονται η φωνή τους και να συμβάλουν στο σεβασμό και στην προστασία τους, σπάζοντας τον κύκλο της κακοποίησης και της εγκατάλειψης που δυστυχώς πολλά ζώα καθημερινά αντιμετωπίζουν.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράσεις που οργανώνουμε στο σχολείο μας επιδιώκουν να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, την αγάπη και την αλληλεγγύη απέναντι στα ζώα. Θέλουμε οι μαθητές μας να αναπτύξουν μια συνειδητή συμπεριφορά απέναντι στα ζώα και να γίνουν ενεργοί πρωταγωνιστές στην προστασία και ευζωία τους. Πιστεύουμε ότι αυτή η εκπαίδευση θα διαμορφώσει ευαίσθητους και υπεύθυνους πολίτες που θα σέβονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των όντων, συμπεριλαμβανομένων των ζώων».