Αυστηρές οδηγίες του Αρείου Πάγου για την ηχορύπανση σε πόλεις και τουριστικές περιοχές

Αυστηρές οδηγίες του Αρείου Πάγου για  την ηχορύπανση σε πόλεις και τουριστικές περιοχές

Επισημαίνει στους κατά τόπους Εισαγγελείς την αυτόφωρη διαδικασία του αδικήματος

Την ηχορύπανση σε πόλεις και τουριστικές περιοχές βάζουν στο «μάτι» οι εισαγγελείς, έπειτα από σχετική εγκύκλιο του Αρείου Πάγου, που τους θέτει σε πλήρη κινητοποίηση, καθώς, όπως σημειώνεται, το φαινόμενο έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις.

Το γεγονός, μάλιστα, αυτό καθιστά αναγκαία την επέμβασή τους και με δεδομένο ότι «η απόλαυση ενός ήρεμου φυσικού περιβάλλοντος ελεύθερου από παντός είδους ρύπους, και δη από ρύπους ήχων και εκπομπές θορύβων, είναι δικαίωμα που πηγάζει από το ίδιο το Σύνταγμα», όπως αναφέρει ο αντεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος, που υπογράφει την εγκύκλιο.

Βεβαίωση παραβάσεων

Η σχετική εγκύκλιος έφτασε στα χέρια όλων των εισαγγελέως Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου τούς καλεί να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα και ειδικότερα – όπως αναφέρει – «να δώσετε άμεσες, ταχείες και σπουδαίες οδηγίες στους υπό τις παραγγελίες σας δρώντες ανακριτικούς υπαλλήλους για τη βεβαίωση τέτοιων παραβάσεων και διαρκή παρακολούθηση του ζητήματος. Οίκοθεν δε επιβεβλημένο είναι, και πρέπει και τούτο να υπομιμνήσκετε δια των παραγγελιών σας στους προανακριτικούς υπαλλήλους, η συνεχής ανακοίνωση και πληροφόρησή σας περί των ερευνωμένων αδικημάτων και η χωρίς χρονοτριβή αποστολή των εκθέσεων που συντάχθηκαν για αυτά».

Όπως αναφέρει ο κ. Παναγιωτόπουλος, «οι προσβολές (στην προσωπικότητά μας) που επέρχονται με εκπομπές παντός είδους θορύβων, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί σοβαρά και σθεναρά».

Αυτόφωρη διαδικασία

Χαρακτηρίζοντας το ζήτημα διατάραξης της κοινής ησυχίας ως «ευαίσθητο», παραπέμπει και στις προβλέψεις του Ποινικού Κώδικα του Οκτωβρίου 2019, με τις οποίες επανήλθε το αδίκημα ως πλημμέλημα.

«Η επαναφορά του αδικήματος ως πλημμελήματος, καθώς και ο ορισμός του νόμου για υποχρεωτική τήρηση της αυτόφωρης διαδικασίας, “αν ο δράστης έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω” (άρθρ. 10 της Α5/3010/1985 Υγειονομικής Διάταξης, ως αντικ. με το άρθρ. 37 § 3 Ν. 4055/2012) καταδεικνύουν τη βούληση του νομοθέτη, αφενός να εξασφαλίσει στους κοινωνούς του δικαίου – πολίτες τις συνθήκες απόλαυσης ενός ήσυχου και ήρεμου περιβάλλοντος, αφετέρου να τιμωρήσει τους παρά το νόμο δρώντες. Ακόμη, ο νομοθέτης, προκειμένου να καταστήσει ευχερέστερη τη δίωξη, όρισε ως αρμόδια για τη βεβαίωση των παραβάσεων και τα αστυνομικά όργανα (πέραν δηλ. των υγειονομικών)» τονίζει.

Σε άλλο σημείο της εγκυκλίου αναφέρεται στις «παράνομες δραστηριότητες που διαταράσσουν την ησυχία» μεσημεριανές και βραδινές και οι οποίες, όπως προσδιορίζει, «προέρχονται από κέντρα διασκέδασης και λοιπά καταστήματα, είτε υπαίθρια είτε στεγασμένα, θόρυβοι από δίκυκλα και αυτοκίνητα που «αρματοδρομούν» στους δρόμους, δημόσιοι θόρυβοι που προέρχονται από διάφορες και ποικίλες δραστηριότητες, παντός είδους θορυβώδεις εκδηλώσεις σε δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, που διαταράσσουν την ησυχία των πολιτών, τις ασχολίες και τις τέρψεις αυτών, είναι προφανές ότι είναι απολύτως παράνομες».

Β.Β.