Αντιδράσεις περίοικων για κοπή δέντρων

Αντιδράσεις περίοικων  για κοπή δέντρων

Πλήθος αντιδράσεων έχει προκαλέσει σε περίοικους η χθεσινή κοπή τμήματος δέντρων επί της 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με τους ίδιους, είναι απαράδεκτο να καταστρέφονται οι λίγοι εναπομείναντες πνεύμονες πρασίνου της πόλης.

Ζητούν, δε, να σταματήσει αυτή η πρακτική, που άρχισε εν όψει της ανάπλασης στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς πέραν της οικολογικής ζημιάς, η παρούσα περίοδος είναι εποχή επώασης των αβγών για αρκετά πτηνά της περιοχής.

Χρ.Μ.