Δήμος Τριφυλίας: Συγκαλείται σήμερα σε συνεδρίαση η Ο.Ε.

Δήμος Τριφυλίας: Συγκαλείται  σήμερα σε συνεδρίαση η Ο.Ε.

Στη 18η τακτική συνεδρίασή της συγκαλείται σήμερα στη 1.00 μετά το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση της συνεδρίασης, έχουν ως εξής:

1) Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» για τις « Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Τριφυλίας, έτους 2023»

2) Έγκριση πρακτικού 1 της Επιτροπής διαγωνισμού για «Εργασίες συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου Τριφυλίας» Εγγυητικές επιστολές- δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνικές προσφορές – οικονομικές προσφορές

3) Έγκριση  Απόφασης Δημάρχου 1101/2023 για μετακίνηση του με αριθ. ΚΗΗ 4967.