Ειδικότητες Γραφικών Τεχνών και Τεχνικού Ηλεκτρονικών – Υπολογιστικών Συστημάτων στο 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

Ειδικότητες Γραφικών Τεχνών και Τεχνικού Ηλεκτρονικών – Υπολογιστικών Συστημάτων στο 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

Μεταξύ άλλων στο 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας από τη νέα σχολική χρονιά 2023-2024 θα λειτουργήσει ο τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, ειδικότητα Γραφικών Τεχνών. Καλεί, λοιπόν, μαθητές με φαντασία, δημιουργικότητα και καλλιτεχνικές δεξιότητες να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στο συγκεκριμένο τομέα, ο οποίος δίνει πρόσβαση, μεταξύ άλλων, στις Σχολές Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας της Τέχνης, Φωτογραφίας και μια μεγάλη γκάμα σχολών συναφών με τις Γραφικές Τέχνες.

Επιπλέον, θα λειτουργήσει η ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (ειδικότητα Ηλεκτρονικού) που σκοπό έχει να εκπαιδεύσει τους μαθητές στη συναρμολόγηση, εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και δικτύων.

Οι δύο ειδικότητες είναι μοναδικές στο νομό.