Μέρισμα μοιράζει στους μετόχους της η “Καρέλιας Α.Ε.”

Μέρισμα μοιράζει  στους μετόχους της η “Καρέλιας Α.Ε.”

Τη διάθεση των εταιρικών κερδών της χρήσης 2022 ενέκριναν χθες, κατά την τακτική γενική συνέλευση, οι μέτοχοι της εταιρείας “Καρέλιας Α.Ε.”. Οι μέτοχοι της εισηγμένης άναψαν το πράσινο φως για τη διανομή μερίσματος, ανερχομένου στο ποσό των 11,80 (μικτό) ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει σήμερα και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 21η/6/2023 μέσω της τράπεζας Alpha Bank.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 15η/6/2023 (record date).