Μεθώνη: Στο Πολυτεχνείο Κρήτης η έρευνα για αποκατάσταση της ακρόπολης

Μεθώνη: Στο Πολυτεχνείο Κρήτης η έρευνα για αποκατάσταση της ακρόπολης

Το ερευνητικό έργο αποκατάστασης της ακρόπολης και των χερσαίων οχυρώσεων της Μεθώνης ανέθεσε στο Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης το υπουργείο Πολιτισμού.

H Μεθώνη, η πόλη και το λιμάνι, υπήρξε στον ύστερο Μεσαίωνα και μέχρι το 17ο αιώνα σημαντικός κόμβος στους πλόες από την Αδριατική και το Ιόνιο προς τα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου.

Η βυζαντινή οχύρωση συμπληρώνεται από τη βενετική διοίκηση έως την οθωμανική κατάκτηση το έτος 1500. Για τη Βενετία, η σπουδαιότητα της θέσης επικαιροποιείται μετά την επανάκτηση το 1686, με την κατασκευή νέων προμαχώνων.

Κατά την περίοδο των τριάντα ετών της δεύτερης Ενετοκρατίας στην Πελοπόννησο (1686-1715), κατασκευάζονται νέα μέτωπα τειχών προς την πλευρά της στεριάς, ο μεγάλος προμαχώνας Loredan προς υποστήριξη των πυλών στο βορειο-ανατολικό άκρο της ακρόπολης, το αντέρεισμα της τάφρου και εξωτερικά πολυβολεία στα δυτικά και νοτιο-δυτικά.

Όπως επισημαίνεται από πλευράς των αρμόδιων υπηρεσιών: «Η μεγάλη αδράνεια στην επούλωση των φθορών του κάστρου, σε συνδυασμό με την ανάγκη προώθησης αρχαιολογικών ερευνών, αναδεικνύει τη Μεθώνη σε σημαντικό χώρο έρευνας για την ανάδειξη τόσο της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής τεσσάρων αιώνων όσο και για την ανάδυση της εσωτερικής δομής του οικιστικού συνόλου».

Ο πλήρης τίτλος του ερευνητικού προγράμματος είναι «Ερευνητικές Εργασίες για την Αποκατάσταση της Ακρόπολης του Κάστρου της Μεθώνης: Διαδρομή Πρόσβασης – Κεντρική Πύλη, Πύλη Οχυρού Διαδρόμου – Χερσαία Πύλη Πλατείας Όπλων – Πύλη Ακρόπολης».

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις εντός του Μαρτίου 2024.

Πηγή φωτογραφίας: Πολυτεχνείο Κρήτης