Οι ανασκαφικές εργασίες που θα γίνουν φέτος στην Ίκλαινα

Οι ανασκαφικές εργασίες που θα γίνουν  φέτος στην Ίκλαινα

Οι ανασκαφικές έρευνες που θα γίνουν φέτος το καλοκαίρι στον αρχαιολογικό χώρο της Ίκλαινας εγκρίθηκαν με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, έπειτα από αίτημα της «Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας».

Η άδεια δόθηκε στο πλαίσιο της πενταετούς παράτασης μέχρι το 2026 του αρχαιολογικού προγράμματος που υλοποιείται, υπό τη διεύθυνση του κ. Μ. Β. Κοσμόπουλου, καθηγητή Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Missouri-St. Louis.

Το πρόγραμμα εργασιών, για το 2023, αποσκοπεί στην πλήρη αποκάλυψη και διερεύνηση των ΥΕ ΙΙΙΒ κτηρίων και στην αναζήτηση οχύρωσης στα βόρεια του κυκλώπειου ανδήρου.

Οι ανασκαφικές εργασίες θα επικεντρωθούν, κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου, στα μερικώς ανασκαμμένα Κτήρια Ε και Γ, καθώς και στην άσκαφη περιοχή στα νότια των Κτηρίων Ζ και Ρ.

Όλες οι εργασίες να διεξαχθούν με την εποπτεία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (ΕΦΑ Μεσσηνίας), δια των αρχαιολόγων της κ.κ. Μ. Κυλάφη και Ι. Αγγελοπούλου.

Στην περίπτωση εργασιών που αφορούν στη στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση των οικοδομικών καταλοίπων, καθώς και στην ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, αυτές θα πραγματοποιηθούν βάσει των όρων των εγκεκριμένων μελετών και κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Με το πέρας των εργασιών του 2023 θα κατατεθούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και στη ΔΙΠΚΑ αναλυτική έκθεση με τη συνακόλουθη σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση, καθώς και λεπτομερής κατάλογος ευρημάτων.