Προσωρινοί ανάδοχοι σε τρία έργα φυτεύσεων σε επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Μεσσηνίας

Προσωρινοί ανάδοχοι σε τρία έργα φυτεύσεων  σε επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Μεσσηνίας

Τα πρακτικά ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την εκτέλεση έργων της Μεσσηνίας εγκρίθηκαν με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, για το έργο «Εργασίες φύτευσης και πρασίνου στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, προσωρινή μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία «Τσερπές Κωτσάκης Παπαδέας ΟΕ» με ποσό προσφοράς 25.403,86 ευρώ.

Για το έργο «Φύτευση επί της 1ης επαρχιακής οδού Καλαμάτα – Καρδαμύλη – Άγιος Νίκωνας», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία «Λάμπος Ιωάννης & Σια ΕΕ» με ποσό προσφοράς 39.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Για το έργο «Εργασίες φύτευσης στη 13η επαρχιακή οδό (τμήμα Κορώνη – Βασιλίτσι – Φοινικούντα – Μεθώνη)», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, προσωρινή μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία «Τσερπές Κωτσάκης Παπαδέας ΟΕ», με ποσό προσφοράς 36.493,20 ευρώ με ΦΠΑ.