Στην κορυφή των χρεωμένων Περιφερειών η Πελοπόννησος

Στην κορυφή των χρεωμένων  Περιφερειών η Πελοπόννησος

Με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέος, υπηρεσία που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει από τους πλέον υψηλούς αριθμούς αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών (2.220), ποσοστό που αντιστοιχεί στο 6% του συνόλου που έχουν κατατεθεί. Παράλληλα, βάσει των συνολικών οφειλών βρίσκεται στις πέντε (5) κορυφαίες Περιφέρειες με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 7%.

Πάντως, τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν είναι πιο ενθαρρυντικά. Ειδικότερα, τον υψηλότερο αριθμό ρυθμίσεων οφειλών και οριστικών υποβολών αιτήσεων, στα δύο χρόνια λειτουργίας του, κατέγραψε το μήνα Μάιο του 2023 ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, αποδεικνύοντας τη δυναμική του συγκεκριμένου εργαλείου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:

1ον. Το μήνα Μάιο του 2023 έγιναν 805 ρυθμίσεις οφειλών και 1.996 οριστικές υποβολές αιτήσεων ρύθμισης. Συνολικά, μέχρι το τέλος Μαΐου του 2023, έχουν γίνει 5.435 ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 1,83 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

2ον. Ο αριθμός των νέων αιτήσεων που εισήχθησαν στην πλατφόρμα ενισχύθηκε το μήνα Μάιο του 2023, μετά τις πρόσφατες βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, και ανήλθε σε 4.243, αυξημένος κατά 900 σε σχέση με το μέσο όρο των έξι προηγούμενων μηνών. Αυξημένες κατά 50%, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, ήταν και οι οριστικές υποβολές αιτήσεων.

3ον. Σημαντική είναι, επίσης, η διατήρηση του ποσοστού εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς σε υψηλό επίπεδο, το οποίο κυμάνθηκε στο 72% τους τελευταίους έξι μήνες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Το υπουργείο Οικονομικών και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρακολουθούν στενά την πορεία υλοποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, συνεργάζονται εντατικά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συνεχίζουν να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τη βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση του κρίσιμου ζητήματος του ιδιωτικού χρέους».

Η εγκρισιμότητα

Σημαντική είναι, επίσης, η διατήρηση του ποσοστού εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς σε υψηλό επίπεδο, το οποίο κυμάνθηκε στο 72% τους τελευταίους έξι μήνες.

Σημειώνεται ότι το 74% (13,5 δις. ευρώ) των οφειλών που βρίσκονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό αφορούν φυσικά πρόσωπα. Η πλειοψηφία των οφειλών (77%) είναι προς χρηματοδοτικούς φορείς. Οι οφειλές μεγαλύτερες του 1 εκ. ευρώ συγκεντρώνουν το 60% (10,8 δισ.) των συνολικών οφειλών και αποτελούν το 10% (3,4 χιλ.) των αιτήσεων.

Το 91% (16,5 δισ.) των συνολικών οφειλών δεν είναι ενήμερο (στάδιο καθυστέρησης ή καταγγελίας). Το 54% (3,6 δισ.) της συνολικής οφειλής των οριστικά υποβληθεισών αιτήσεων έχει εξασφάλιση μικρότερη του 50%, εκ των οποίων το 92% (3,3 δισ.) βρίσκεται σε στάδιο καθυστέρησης ή/και καταγγελίας.

Α.Π.