Στο Ταμείο Ανάκαμψης η αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης από πηγές Βυρού έως Πύργο


Στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη μετάβαση» του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας εντάχθηκε η πράξη: «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης λόγω παλαιότητας και αμιάντου από πηγές Βυρού έως Κοινότητα πύργου», συνολικού προϋπολογισμού 3.470.000 ευρώ, με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55497/1422 Κοινή Απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος &Ενέργειας και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών

Το έργο είναι εμβληματικό για το Δήμο Δυτικής Μάνης διότι με την υλοποίησή του, αφενός, θα αντιμετωπιστεί ριζικά και ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα των διαρροών στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου ύδρευσης και, αφετέρου, θα επιτευχθεί η αποφυγή πιθανών εκτεταμένων βλαβών στο εξωτερικό δίκτυο, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση στους κατοίκους.

Τοποθετούμενος σχετικά ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης Δημήτρης Γιαννημάρας, σημειώνει: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Μάνης, τη μελετητική ομάδα, καθώς και τα στελέχη της Ομάδας Υποστήριξης Δικαιούχων Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών της ΜΟΔ ΑΕ, για την άρτια, επιμελή και καθοριστική συνεισφορά τους στην προετοιμασία και υποβολή ενός πλήρους φακέλου που οδήγησε στη θετική αξιολόγηση και ένταξη του έργου. Η υποστήριξη που παρέχει η ΜΟΔ ΑΕ στο Δήμο μας συνεχίζεται με απόλυτη επιτυχία και τους ευχαριστούμε για τη συνδρομή τους.

Ευελπιστούμε ότι το άριστο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου με τη ΜΟΔ ΑΕ, το οποίο έχει οδηγήσει σε ένταξη ενός σημαντικού αριθμού αναπτυξιακών έργων του Δήμου Δυτικής Μάνης, θα συνεχιστεί και στο μέλλον».