Τα προγράμματα για ΜΜΕ και τουριστικές επιχειρήσεις που αναμένονται

Τα προγράμματα για ΜΜΕ και τουριστικές επιχειρήσεις που αναμένονται

Δημοσιεύτηκε ο προγραμματισμός των προσκλήσεων του ΕΣΠΑ 2023 για το «Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα», που απευθύνονται τόσο σε φορείς όσο και σε επιχειρήσεις, μέχρι το τέλος του έτους. Που σημαίνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να ετοιμάζονται από… σήμερα κιόλας, αφού τα προγράμματα θα «ανοίξουν» και θα δέχονται υποβολές μέχρι και εξαντλήσεως του προϋπολογισμού τους («όποιος προλάβει»).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2023
Μεταξύ των δράσεων που προγραμματίζονται για τις επιχειρήσεις είναι:

•2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2023: η στήριξη της Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων στην Ελλάδα, προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του δεύτερου τριμήνου του 2023,

•3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2023: η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΜΕ, προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2023.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΜΜΕ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού

•3ο ΤΡΙΜΗΝΟ: η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, προϋπολογισμού 150.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2023

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΜΜΕ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” 2021-2027

Μεταξύ των δράσεων που προγραμματίζονται για ΜΜΕ (εκτός, δηλαδή, για δημόσιους φορείς και ΝΠΔΔ) από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου (Π.Ε.Π. Πελοποννήσου) είναι:

•Δράση 1.ii.2 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, περιλαμβάνοντας νέες μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, λογισμικό και διασυνδέσεις.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 3.400.000 ευρώ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Ιούλιος 2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Σεπτέμβριος 2023

•Δράση 1.iii.4 – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (προσαρμογή / εκσυγχρονισμός παραγωγικών διαδικασιών)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υφιστάμενες και νέες ΜΜΕ.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 19.500.000 ευρώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Ιούλιος 2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Σεπτέμβριος 2023

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος