«Το να διαλέγεις χρόνο σημαίνει να εξοικονομείς χρόνο»

«Το να διαλέγεις χρόνο σημαίνει να εξοικονομείς χρόνο»

Φραγκίσκος Βάκων (1561 – 1626, Άγγλος Φιλόσοφος)