«Υπάρχει μόνο μία επιτυχία: να ζεις τη ζωή σου έτσι όπως θέλεις εσύ»

«Υπάρχει μόνο μία επιτυχία: να ζεις τη ζωή σου έτσι όπως θέλεις εσύ»

Φραγκίσκος Βάκων (1561 – 1626, Άγγλος Φιλόσοφος)