Άνοιξη του 2024 αναμένεται το πρόγραμμα επισκευής των διατηρητέων

Άνοιξη του 2024 αναμένεται  το πρόγραμμα επισκευής των διατηρητέων

Ανατέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η εκπόνηση του οδηγού σχεδιασμού και χρηματοδότησης του προγράμματος «Διατηρώ» για την αναβάθμιση διατηρητέων κτηρίων.

Από τη νέα χρονιά, σύμφωνα με το ecopress, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ετοιμάσουν φάκελο για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, ενώ το πρόγραμμα ξεκινά με χρηματοδότηση 80 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, ανατέθηκε σε εταιρεία συμβούλων με απόφαση του Ευθύμιου Μπακογιάννη, γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, και σε τρεις μήνες (μέχρι το τέλος του έτους) θα παραδοθεί από τον ανάδοχο στο ΥΠΕΝ το σχέδιο του οδηγού με τα σενάρια αναφοράς για τον προσδιορισμό του επιλέξιμου κόστους και τις κατηγορίες των παρεμβάσεων του «Διατηρώ».

Από την άνοιξη
Από το ΥΠΕΝ σημειώνεται ότι στόχος είναι το σχέδιο οδηγού του προγράμματος να αποτελέσει εφαλτήριο να ξεκινήσουν οι ενδιαφερόμενοι την προετοιμασία τους για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης. Ο δε οριστικός οδηγός εφαρμογής, σχεδιασμού και χρηματοδότησης θα βγει την άνοιξη του 2024, οπότε προγραμματίζεται να αρχίσει να «τρέχει» ο χρόνος για τα έργα του «Διατηρώ».

Το «Διατηρώ» είχε σχεδιαστεί να ξεκινήσει εντός του 2022, με την προοπτική να εξασφαλιστούν περί τα 450 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο οποίο όμως δεν εντάχθηκε. Ωστόσο, εξασφαλίστηκε αρχικό ποσό 80 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για την έναρξη του προγράμματος και αναζητούνται νέοι πόροι για την επέκτασή του.

Στις επιλέξιμες δαπάνες αναμένεται να περιληφθούν και οι στερεωτικές εργασίες, καθώς σήμερα σημαντικό ποσοστό του ιστορικού κτηριακού αποθέματος των πόλεων, όπως τα κηρυγμένα μνημεία, τα διατηρητέα και τα αξιόλογα κτήρια σε ιστορικούς τόπους και παραδοσιακούς οικισμούς, κινδυνεύει να καταρρεύσει.

Το περιεχόμενο του Οδηγού

Ο οδηγός σχεδιασμού και χρηματοδότησης του προγράμματος «Διατηρώ» θα ορίσει τις εργασίες και τις παρεμβάσεις που θα μπορούν να υλοποιηθούν μέσω αυτού και θα συνοδεύονται από την αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα περιλαμβάνει και θα ορίσει:

-Προσδιορισμό κατηγοριών κτηρίων που θα συμμετέχουν

-Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

-Γενικά και ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας

-Περιγραφή επιλέξιμων εργασιών

-Προσδιορισμό σειράς και διαδικασιών τεχνικής υλοποίησης των έργων και των παρεμβάσεων

-Προσδιορισμό αναγκαίων αδειών εργασιών

-Ελάχιστους απαιτούμενους στόχους

-Λοιπούς στόχους, π.χ. ενεργειακός στόχος.

Έγκαιρη προετοιμασία

Δεδομένου του διατηρητέου χαρακτήρα των κτηρίων ενδιαφέροντος, η έγκαιρη προετοιμασία των συμμετεχόντων θα συμβάλει στην επιτυχή χρηματοδότηση (με την επισήμανση πως οι διαδικασίες αδειοδοτήσεων ή εγκρίσεων των εργασιών/παρεμβάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες).

Επίσης, από το ΥΠΕΝ σημειώνεται: Ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος  θα παρουσιάσει όλες τις αναλυτικές διαδικασίες και τα έντυπα υποβολής των προτάσεων σε όλα τα στάδια της χρηματοδότησης και για όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Θα περιγραφούν και θα αντιμετωπιστούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις και όλα τα πιθανά εργαλεία και επιλογές του κάθε ενδιαφερομένου, με αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και συλλογής όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών για κάθε πρόταση.

Στόχος είναι το πρόγραμμα να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο αναμόχλευσης και ιδιωτικών πόρων για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που η μελλοντική ενίσχυση ή χρηματοδότηση δε θα μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών, που ενδεχομένως να είναι αυξημένες. Το γεγονός αυτό αποτελεί ταυτόχρονα ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο για την αγορά, αλλά και τη χώρα εν γένει.

H αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, η Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων, μέσω εξωτερικού αναδόχου για την υλοποίηση του Οδηγού, θα αποφύγει καθυστερήσεις εξαιτίας του μικρού αριθμού του προσωπικού της Διεύθυνσης και του περιορισμένου χρόνου λόγω του μεγάλου αντικειμένου που ήδη έχει (έργα Ταμείου Ανάκαμψης, έργα στο Πράσινο Ταμείο κλπ.), ώστε να μπορέσει να είναι καθ’ όλα προετοιμασμένη να δημοσιεύσει την Πρόσκληση του Προγράμματος το συντομότερο δυνατόν.