Δ.Σ. Τριφυλίας: Κατσίβελας αντιπρόεδρος, Παναγιωτοπούλου γραμματέας

Δ.Σ. Τριφυλίας: Κατσίβελας αντιπρόεδρος,  Παναγιωτοπούλου γραμματέας

Με διαπιστωτικές πράξεις προέδρου ύστερα από δυο συνεδριάσεις άνευ απαρτίας

Με διαπιστωτικές πράξεις του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, Χαράλαμπου Αυρηλιώνη, ύστερα από δύο συνεδριάσεις του Σώματος για εκλογή αντιπροέδρου και γραμματέα, τις δύο προηγούμενες Κυριακές, άνευ απαρτίας, σύμφωνα με το νόμο εκλέγονται στις ως άνω θέσεις ο Παναγιώτης Κατσίβελας και η Χάιδω Παναγιωτοπούλου.

«Διαπιστώνουμε την κένωση της θέσης του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανήκει στην παράταξη “Τριφυλία συνεχίζουμε”, που αναδείχθηκε 2η δύναμη στις αυτοδιοικητικές εκλογές 2019. Και σύμφωνα με τα ανωτέρω και την ισχύουσα νομοθεσία, στη θέση του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας κατά πλάσμα δικαίου εκλέγεται ο κ. Κατσίβελας Παναγιώτης ως πρώτος σε σταυρούς προτίμησης» αναγράφεται στη διαπιστωτική πράξη με αριθ. πρωτ. 8992 και χθεσινή ημερομηνία.

Επίσης, «διαπιστώνουμε την κένωση της θέσης του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανήκει στην παράταξη “Τριφυλία πρωταγωνίστρια”, που αναδείχθηκε 3η δύναμη στις αυτοδιοικητικές εκλογές 2019. Και σύμφωνα με τα ανωτέρω και την ισχύουσα νομοθεσία, στη θέση του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας κατά πλάσμα δικαίου εκλέγεται η κa Χάιδω Παναγιωτοπούλου ως πρώτη σε σταυρούς προτίμησης» αναγράφεται στη διαπιστωτική πράξη με αριθ. πρωτ. 8993 και χθεσινή ημερομηνία.