ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Προσοχή στα ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας phosmet

ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Προσοχή στα ανώτατα όρια  υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας phosmet

Προσοχή στα ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας phosmet εφιστά η ΔΑΟΚ Τριφυλίας.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η δραστική ουσία phosmet, μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ουσία στο παρελθόν, δεν είναι πλέον εγκεκριμένη για χρήση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία (Κανονισμός ΕΕ 2022/94). Όλες οι άδειες διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατικών προϊόντων που περιείχαν τη δραστική ουσία phosmet, έχουν ανακληθεί, ενώ η καταληκτική ημερομηνία χρήσης αποθεμάτων από τον τελικό χρήστη έληξε την 1η/11/2022.

Σε συνέχεια της μη ανανέωσης της έγκρισης της δραστικής ουσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ανώτερα όρια υπολειμμάτων αναθεωρήθηκαν με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 2023/1029, ο οποίος θα εφαρμόζεται από 15/9/2023 και θα ισχύει για όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παραγωγής τους. Λόγω των πολύ χαμηλών τιμών αναφοράς της δραστικής ουσίας phosmet, οι μη συμμορφώσεις αγροτικών προϊόντων με τα MRLs θα οδηγούν σε κυρώσεις, απόσυρση προϊόντων, ανακοινώσεις στο Σύστημα RASFF (ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και αξιολόγησης των προϊόντων ως προς την ασφάλεια τους με βάση τη χώρα προέλευσης).

Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους εμπλεκομένους με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων ότι σύμφωνα με το ν.4036/2012 (άρθρα 9 και 10), όποιος εμπορεύεται, κατέχει διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσής του στην αγορά έχει ανακληθεί, τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

Επιπλέον, οι παραπάνω παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος. Η τήρηση των προβλεπομένων είναι υποχρεωτική και οφείλει να τηρηθεί από όλους τους εμπλεκομένους στη διαδικασία παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των αγροτικών προϊόντων με τα νέα (μειωμένα ) MRLs».