Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας: Συνάντηση με διευθυντή Κέντρου Υγείας Καλαμάτας

Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας: Συνάντηση με διευθυντή  Κέντρου Υγείας Καλαμάτας

Αντιπροσωπεία της νεοεκλεγείσας Διοίκησης του Σωματείου «Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας», αποτελούμενη από τον πρόεδρο Γεώργιο Δημητρόπουλο, το γενικό γραμματέα Γεώργιο Βρυώνη και τον αντιπρόεδρο Παναγιώτη Θεοδώρου, είχε συνάντηση με το διευθυντή του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας (ΙΚΑ Καλαμάτας), Γ. Λαφαζάνο, παρουσία και του ιατρού κ. Μαστοράκη, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε πλήρης και λεπτομερής ανάλυση των προβλημάτων στο Κέντρο Υγείας. 

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν οι ελλείψεις στο ιατρικό προσωπικό, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την κάλυψη των θέσεων όλων των ειδικοτήτων. Επίσης, ενημέρωσαν ότι πολύ θετική είναι η λειτουργία νέων και σύγχρονων μηχανημάτων στο μικροβιολογικό και ακτινολογικό εργαστήριο, ανταποκρινόμενοι στην άμεση απόδοση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην υπερωριακή εργασία του προσωπικού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, καθώς και στην εξυπηρέτηση σε μικρά περιστατικά για την αποφυγή μεταφοράς των ασθενών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Βασική ανάγκη αποτελεί, επίσης, να υπάρξουν περιφερειακά ιατρεία στην πόλη.

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Δημητρόπουλος, αφού επισήμανε τις ελλείψεις που υπάρχουν στην καλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας, ευχαρίστησε το διευθυντή κ. Λαφαζάνο, καθώς και τον ιατρό κ. Μαστοράκη, για την πλήρη ενημέρωση και την εποικοδομητική συζήτηση.

«Το Σωματείο μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και σε συνεργασία με τη διοίκηση για την πλήρη και σωστή λειτουργία του Κέντρου Υγείας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων, αλλά και όλων των συνταξιούχων» όπως σημειώνεται σε σχετική του ανακοίνωση.