Καλαμάτα: Ενημερωτική δράση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών σε συνεργασία με τα ΚΔΑΠ

Καλαμάτα: Ενημερωτική δράση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών σε συνεργασία με τα ΚΔΑΠ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας σε συνεργασία με τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΚΔΑΠ της Κ.Ε.ΦΑΡΙΣ και του Δήμου Καλαμάτας, θα πραγματοποιήσουν ενημερωτική δράση με θέμα «Μορφές βίας».

Στόχος της Δράσης είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των παιδιών σε ζητήματα αναγνώρισης, διαχείρισης και αντιμετώπισης κακοποιητικών συμπεριφορών, τόσο στον ενδοσχολικό χώρο, όσο και εκτός.

Οι σύμβουλοι θα αναπτύξουν με βιωματικό τρόπο θεματικές που αποσκοπούν στην πρόληψη περιπτώσεων κάθε μορφής κακοποίησης, όπως σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική, ενσταλάζοντας στα παιδιά την αξία της μη επιτρεπτικότητας σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, της άρσης της αποσιώπησης, της αντίδρασης στον κίνδυνο, της αναζήτησης βοήθειας, καθώς και της ισότητας μεταξύ των ανθρώπων.

Για τον παραπάνω σκοπό θα διεξαχθούν δυο ομιλίες:

Τετάρτη 19/7, στις 12:00 μ.μ., στο 9o Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
Ομιλήτριες:

  • Στρατάκου Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός – «Μορφές βίας: Πρόληψη -Αντιμετώπιση – Μηνύματα»
  • Μιχαλοπούλου Δήμητρα, Ψυχολόγος –  «Εμπιστεύομαι τα συναισθήματά μου όταν κινδυνεύω»

Παρασκευή 21/7,  στις 12:00 μ.μ., στο 6o Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
Ομιλήτριες: 

  • Κατσίποδα Βασιλική – Σοφία, Κοινωνιολόγος
  • Στρατάκου Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός

«Μορφές βίας: Σεξουαλική βία και άλλες μορφές κακοποίησης»

Η πράξη με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας» του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.