Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας: Δημιουργία δικτύου συνεργασίας για επείγουσες καταστάσεις

Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας: Δημιουργία δικτύου συνεργασίας για επείγουσες καταστάσεις

Με αφορμή το τραγικό ναυάγιο της Πύλου, το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και το Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης Καλαμάτας των Παιδικών Χωριών SOS πραγματοποίησαν συνάντηση, στα γραφεία τους, με τοπικούς φορείς και οργανώσεις, με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας και διασύνδεσης υπηρεσιών σε επείγουσες καταστάσεις.

Κατά τη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Καλαμάτας, της 1ης και 3ης Τοπικής Ομάδας Υγείας Καλαμάτας, του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καλαμάτας, της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλαμάτας, της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δήμου Καλαμάτας, της Ένωσης Μικρασιατών Μεσσηνίας, της Μετάδρασης, η Ομάδα Στήριξης Καλαμάτας των Παιδικών Χωριών SOS, καθώς και οι συντονιστές της πρωτοβουλίας από την πλευρά των Παιδικών Χωριών SOS, Νίκος Νταμπαλής και Χρυσάνθη Τάτση.

Ειδικότερα, τέθηκαν αρκετά ζητήματα και προβληματισμοί, συζητήθηκαν οι εμπειρίες και οι προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει οι φορείς στο πεδίο και διατυπώθηκε μία σειρά προτάσεων για τη βελτίωση του συντονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών σε καταστάσεις κρίσης.

Η δημιουργία του δικτύου, όπως αναφέρεται σχετικά, στόχο έχει την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των εμπλεκομένων της τραγωδίας και τη μελλοντική αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων μέσω πρωτοκόλλων διαχείρισης. Ταυτόχρονα, προγραμματίζονται οι επόμενες συναντήσεις, με σκοπό τη διατήρηση μίας σταθερής γέφυρας συνεργασίας, της οποίας οι δράσεις θα βασίζονται στην εμπειρία των επαγγελματιών των φορέων και την τεχνογνωσία στα Προγράμματα Έκτακτης Βοήθειας και υποστήριξης της κοινότητας των Παιδικών Χωριών SOS.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας, τηλ. 27210 98660

Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης Καλαμάτας, τηλ. 2721600725

@sosvillagesgr #sosvillagesgr