Προσωρινά αποτελέσματα από ΕΕΤΑΑ για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας

Προσωρινά αποτελέσματα από ΕΕΤΑΑ  για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ για όσους είχαν κάνει αίτηση για voucher σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν εάν έχουν πλήρη ή ελλιπή φάκελο.

Σε περίπτωση ελλιπούς φακέλου, μπορούν να επικοινωνήσουν είτε με τους διευθυντές των δομών των ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας και της κοινωφελούς επιχείρησης “Φάρις” είτε με τα γραφεία του Δήμου και της “Φάρις”, προκειμένου να λάβουν βοήθεια και να υποβάλλουν με επιτυχία την ένσταση έως σήμερα.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν κατά τις ώρες 10.00-14.00 στα παρακάτω τηλέφωνα: 2721360779 και 2721360621.

Θα ακολουθήσει, δε, σχετική ανακοίνωση με την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων.