Συμπληρωματική σύμβαση για «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Δολών»

Συμπληρωματική σύμβαση για  «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Δολών»

Η επιτροπή παρακολούθησης της διαβαθμιδικής σύμβασης συνεργασίας με το Δήμο Δυτικής Μάνης, για το έργο «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Δολών»,  προϋπολογισμού 76.000 ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», συζήτησε χθες την εξέλιξη του έργου, σε συνεδρίαση υπό την προεδρία του θεματικού αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς, Δευτερογενούς Τομέα και Θεμάτων Αναπτυξιακών Νόμων, Στάθη Αναστασόπουλου.

Ειδικότερα, η υλοποίηση βρίσκεται σε ποσοστό άνω του 90% και περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης της πλατείας στους Κάτω Δολούς του Δήμου Δυτικής Μάνης, με κυριότερες παρεμβάσεις την επισκευή υπάρχοντος λιθόστρωτου και την κατασκευή νέου σε διάφορες θέσεις, συνολικής επιφάνειας 470 τ.μ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης, στην οποία συμμετείχαν από πλευράς του Δήμου ο αντιδήμαρχος Ευάγγελος Ανδροβιτσανέας και ο πρόεδρος των Δολών, Πέτρος Φάσσος, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ενέργειες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μεσσηνίας, για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, ποσού 9.028 ευρώ, η οποία θα καλύψει νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου κατόπιν οδηγιών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Αναμένεται δε η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων το επόμενο  δίμηνο, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας και του αναδόχου.