Υπεγράφη η «Πολεοδόμηση β΄ κατοικίας στην Μπούκα και πλησίον οικισμού Μαυρομματίου»

Υπεγράφη η «Πολεοδόμηση β΄ κατοικίας στην Μπούκα και πλησίον οικισμού Μαυρομματίου»

Υπεγράφη μεταξύ του δημάρχου Μεσσήνης, Γιώργου Αθανασόπουλου και του προέδρου του Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη», Δημήτρη Καφαντάρη, η προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Πολεοδόμηση β΄ κατοικίας στην Μπούκα και πολεοδόμηση πλησίον οικισμού Μαυρομματίου ΠΟΕ1 του Δήμου Μεσσήνης», η οποία θα χρηματοδοτηθεί κατά 50% από το Πράσινο Ταμείο και κατά 50% από ιδίους πόρους.

Μέσω της προγραμματικής σύμβασης θα συνταχθούν οι απαραίτητες μελέτες για την πολεοδόμηση αυτών των τμημάτων.

Η διαδικασία της πολεοδόμησης περιλαμβάνει τέσσερα στάδια μελετών: 1. τη γεωλογική μελέτη, 2. τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), 3. τη μελέτη κτηματογράφησης και, τέλος, 4. την πολεοδομική μελέτη.

Μέσω της πολεοδόμησης αυτών των τμημάτων θα καθοριστούν οι οικοδομήσιμοι χώροι (οικοδομήσιμα τετράγωνα, δομή, μορφή κλπ.), οι προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι ανάλογα με την εκτίμηση των αναγκών και θα οργανωθεί το οδικό δίκτυο των περιοχών. Επιπλέον, θα οριστούν συγκεκριμένες χρήσεις γης συμβατές με την ήπια οικιστική ανάπτυξη των τμημάτων αυτών (όπως προβλέπεται από το ΓΠΣ), καθώς και οι σχετικοί όροι, δεσμεύσεις  και περιορισμοί δόμησης.

«Για τις συγκεκριμένες μελέτες είχε γίνει προσπάθεια εκπόνησης και από προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, χωρίς αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε ότι στη διάρκεια της επόμενης διετίας θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, λαμβάνοντας τις απαραίτητες εγκρίσεις. Η πολεοδόμηση της β΄ κατοικίας θα συμβάλει στην οργάνωση της περιοχής και στον περιορισμό της άναρχης δόμησης, εξασφαλίζοντας λειτουργικότητα στην οργάνωση του χώρου και καλύτερη ποιότητα ζωής», δήλωσε ο δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Αθανασόπουλος, μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.