Αύξηση 15% στις τιμές για τις θέσεις της εμποροπανήγυρης Κυπαρισσίας

Αύξηση 15% στις τιμές για τις θέσεις της εμποροπανήγυρης Κυπαρισσίας

Αύξηση 15%, σε σχέση με το 2022, για τις τιμές των θέσεων στην εμποροπανήγυρη Κυπαρισσίας, τον Σεπτέμβριο, αποφάσισε κατά πλειοψηφία και εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Τριφυλίας η Οικονομική Επιτροπή, στη συνεδρίασή της τη Δευτέρα. Σχετικά, ο πρόεδρος της Ο.Ε., αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτριος Στριμπάκος, πρότεινε: «παρακαλώ, όπως αποφασίσουμε να ισχύσουν για τη μίσθωση των θέσεων στον χώρο της εμποροπανηγύρεως Δ.Κ. Κυπαρισσίας, για το έτος 2023, οι τιμές που ίσχυαν τα τελευταία έτη, προσαυξημένες κατά 15%, λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών ενέργειας».

Η Μαρία Πανουσιοπούλου τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Δεν συμφωνώ με την αύξηση τιμών. Πρέπει να υποστηρίξουμε το πανηγύρι, έτσι ώστε να έχει πληρότητα, και ο Δήμος τη διαφορά αυτή μπορεί να την καλύψει τρέχοντας τις διαδικασίες είσπραξης άλλων εσόδων».

Τελικά, η Ο.Ε., με τις ψήφους των τεσσάρων αντιδημάρχων – μελών της Ο.Ε., Δημητρίου Στριμπάκου, Αντωνίου Βλάχου, Νικολάου Φρούσου και Αλεξάνδρου Κουτρουμπή, αποφάσισε ότι:

«Α. Προτείνει τη μίσθωση των θέσεων στον χώρο της εμποροζωοπανηγύρεως Δ.Κ. Κυπαρισσίας, για το έτος 2023, με προσαύξηση 15% επί των τιμών που ίσχυαν το 2022. Πιο συγκεκριμένα:

1. Για τις θέσεις που βρίσκονται στα δύο οικοδομικά τετράγωνα της πλατείας Απόδημου Ελληνισμού και της πλατείας με το γκαζόν, καθώς και στο πεζοδρόμιο της οδού Κολοκοτρώνη, προτείνεται η τιμή των 83,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο. 2. Για το πεζοδρόμιο της οδού Ναυαρίνου, ανατολικά και δυτικά, και της οδού Ελ. Βενιζέλου, βόρεια και νότια, προτείνεται η τιμή των 83,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο. 3. Για το πεζοδρόμιο της οδού Ευαγγελιστρίας, ανατολικά και δυτικά, προτείνεται η τιμή των 72,50 ευρώ ανά τρέχον μέτρο. 4. Για το πεζοδρόμιο επί των δρόμων, καθώς και σε θέση εντός πλατείας, για τοποθέτηση ψησταριάς, προτείνεται η τιμή των 119,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παραπάνω αναγραφόμενες τιμές έχει συμπεριληφθεί ο ΦΠΑ 24%.

Β. Εισηγείται προς έγκριση, στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, την παρούσα απόφαση, προκειμένου να προβεί σε έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης. Μειοψηφούσης της κας Πανουσιοπούλου, η οποία ψήφισε κατά και πρότεινε οι τιμές να παραμείνουν όπως ίσχυαν το 2022, η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 151/2023».

Του Ηλία Γιαννόπουλου