Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για έργα της Μεσσηνίας

Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για έργα της Μεσσηνίας

Αποφάσεις και για σειρά ζητημάτων που αφορούν έργα της Μεσσηνίας έλαβε στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα μέλη της Επιτροπής προέβησαν στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στον ηλεκτρονικό, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, διαγωνισμό για αντιπλημμυρικά έργα στη Μεσσηνία (2023), προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Η Επιτροπή, ακόμα, ενέκρινε το πρώτο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανοιχτή, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικασία για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, έργο αποκατάστασης της 26ης επαρχιακής οδού Μεσσηνίας, στο τμήμα Αετός – Μοναστήρι – Πολυθέα – Κρυονέρι.

Επίσης, μεταξύ άλλων, στη συνεδρίασή της, η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στον ηλεκτρονικό, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, διαγωνισμό για υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας των αντλιοστασίων και του φράγματος του ΓΟΕΒ Παμίσου, για το 2023, με προϋπολογισμό 80.000 ευρώ.

Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με αντικείμενο τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το, προϋπολογισμού 2.195.419,81 ευρώ, έργο μεταφοράς νερού από τη διώρυγα Ανάβαλου (Υ14) στην περιοχή της Ασίνης (τμήμα Άρια έως δεξαμενή Ταλιώτη Νο1) Αρκαδίας.

Τέλος, ενέκρινε το 1ο πρακτικό δημοπρασίας, στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο συντήρησης και βελτίωσης του δρόμου Μονεμβασιά – Άγιος Φωκάς, προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ.