Δ.Σ. Τριφυλίας: Συγκαλείται σε συνεδρίαση για την Παρασκευή

Δ.Σ. Τριφυλίας: Συγκαλείται σε συνεδρίαση για την Παρασκευή

Στην 37η τακτική συνεδρίασή του συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο Τριφυλίας για την Παρασκευή και ώρα 20:00, με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα θέματα, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση, έχουν ως εξής:

1. Λειτουργία Εμποροπανήγυρις οικισμού Αγρίλη Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας, έτους 2023-Ορισμός πενταμελούς επιτροπής Ελέγχου (Σχ.14/2023 ΑΕΠΖ και 145/2023 ΑΟΕ).

2. Λειτουργία Εμποροπανήγυρις Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας, έτους 2023-Ορισμός πενταμελούς επιτροπής ελέγχου (Σχ.15/2023 ΑΕΠΖ και 151/2023 ΑΟΕ).

3. Έγκριση Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «φωτισμός δημοτικού σταδίου Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας» Α.Μ. 66/2018.

4. Έγκριση της με αριθ.15/2023 ΑΔΣ του Συνδέσμου Ύδρευσης «Καπετάν Τέλος Άγρας» με θέμα: «3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Συνδέσμου Ύδρευσης “Καπετάν Τέλος Άγρας”».

5. Έγκριση 2ης Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Παρεμβάσεις σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας για την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017».

6. Κατανομή εγκριθεισών ωρών εργασίας για καθαρισμό Σχολικών Μονάδων σε θέσεις μερικής και πλήρους απασχόλησης για το Σχολικό έτος 2023-2024-Εκτίμηση ύψους δαπάνης από ιδίους πόρους του Δήμου (για τις περιβάλλουσες ώρες των εγκριθεισών).

7. Έγκριση για τη χορήγηση ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου(ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών.

 8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (Σχ.154/2023 ΑΟΕ).

9. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ και Β΄ Τρίμηνο, έτους 2023 (Σχ. 149/2023 ΑΟΕ).

10. Έγκριση της με αριθ.25/2023 ΑΔΣ του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας με θέμα: «Β΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2023 του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας».