Δημοπρατείται, τέλος Αυγούστου, το μεγάλο έργο οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια

Δημοπρατείται, τέλος Αυγούστου, το μεγάλο έργο οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια

Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα τρέξει η εργολαβία για την αναβάθμιση του εθνικού και επαρχιακού δικτύου στην Πελοπόννησο, η πρώτη από πολλές που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Η σχετική διακήρυξη είναι στον αέρα και αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων σε θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (εφεξής ΜΟΑ) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακές ενότητες Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας).

Δημοπράτηση

Το κόστος του έργου με τον αναλογούντα ΦΠΑ είναι 45,48 εκατομμύρια ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 36,48 εκατομμύρια ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου, ενώ στις 3 Σεπτεμβρίου θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Η διάρκεια των έργων έχει εκτιμηθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο».

Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως διαγράμμιση, σήμανση οριζόντια και κατακόρυφη, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση, στηθαία ασφαλείας, Η/Μ εγκαταστάσεις εργασίες ηλεκτροφωτισμού κλπ.

Επίσης, τοπικά, προβλέπεται συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής, όπως επισκευή φθορών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα αντιολισθηρή, συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου, καθαρισμός περιοχής για αύξηση ορατότητας (αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα) κλπ. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ασφάλειας και λειτουργικότητας των οδικών μεταφορών.