Δήμος Τριφυλίας: Αντίδραση σε επισκευή δημοτικών οχημάτων εκτός Τριφυλίας και Μεσσηνίας

Δήμος Τριφυλίας: Αντίδραση σε επισκευή δημοτικών  οχημάτων εκτός Τριφυλίας και Μεσσηνίας

Για πολλοστή φορά σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας εκφράστηκε αντίδραση από τον Γιάννη Μερκούρη στην τακτική που ακολουθείται από τη Δημοτική Αρχή με αναθέσεις επισκευής δημοτικών οχημάτων σε συνεργεία εκτός Τριφυλίας και Μεσσηνίας. Μάλιστα, θύμισε την άποψη – θέση του δημάρχου, τα χρήματα του Δήμου να μένουν σε επαγγελματίες του Δήμου, όμως τα οχήματα να μετακινούνται για επισκευή σε άλλο νομό.

Θέμα στην ημερήσια διάταξη της 32ης τακτικής συνεδρίασης της Ο.Ε. ήταν «Έγκριση των με αριθ. 1564-1734-1735/2023 αποφάσεων δημάρχου Τριφυλίας, σχετικά με τη μετακίνηση των με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ – 4976 – ΚΗΗ – 4980 και ΚΗΗ – 4965 υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Τριφυλίας». Στη εισήγησή του ο πρόεδρος της Ο.Ε., αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτριος Στριμπάκος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Την Πέμπτη 13/7/2023 χρειάστηκε να μετακινηθεί σε συνεργείο στον Ασπρόπυργο το με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ – 4976 (απορριμματοφόρο) όχημα του Δήμου μας λόγω ανάγκης επισκευής του (προς τούτο ελήφθη η αριθ. 1564/2023 απόφαση δημάρχου για την έγκριση της μετακίνησής του).

Την Παρασκευή 4/8/2023 χρειάστηκε να μετακινηθεί σε συνεργείο στην Τρίπολη το με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ – 4980 (απορριμματοφόρο) όχημα του Δήμου μας λόγω ανάγκης επισκευής του (προς τούτο ελήφθη η αριθ. 1734/2023 απόφαση δημάρχου για την έγκριση της μετακίνησής του). Την Παρασκευή 4/8/2023 χρειάστηκε να μετακινηθεί σε συνεργείο στην Τρίπολη το με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ – 4965 (απορριμματοφόρο) όχημα του Δήμου μας, λόγω ανάγκης επισκευής του (προς τούτο ελήφθη η αριθ. 1735/2023 απόφαση δημάρχου για την έγκριση της μετακίνησής του)».

Από την πλευρά του, ο κ. Μερκούρης τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Ψηφίζω όχι στη μετακίνηση των συγκεκριμένων οχημάτων εκτός νομού για συντήρηση και επισκευή τους. Θα επαναλάβω ότι δεν μπορώ να δικαιολογήσω αυτές τις μετακινήσεις οχημάτων στην Τρίπολη, όταν στα όρια ευθύνης του Δήμου υπάρχουν συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς υλοποιείται η άποψη – θέση του δημάρχου, να υποστηρίζει ότι τα χρήματα του Δήμου να μένουν σε επαγγελματίες του Δήμου, και ταυτόχρονα τα οχήματα να μετακινούνται για επισκευή σε άλλο νομό».

Τελικά, η Ο.Ε., με τέσσερις θετικές ψήφους από τη Δημοτική Αρχή, αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι  «εγκρίνει τις αριθ. 1564- 1734-1735/2023 αποφάσεις δημάρχου, με την οποίες αποφασίσθηκε η μετακίνηση του με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-4976 υπηρεσιακού οχήματος σε συνεργείο στον Ασπρόπυργο και των με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-4980 και ΚΗΗ-4965 υπηρεσιακών οχημάτων σε συνεργείο στην Τρίπολη, λόγω ανάγκης επισκευής τους, μειοψηφούντος του κ. Μερκούρη ο οποίος ψήφισε κατά. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 159/2023».

Του Ηλία Γιαννόπουλου