Εκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας με πρόγραμμα Erasmus στο Όσλο

Εκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας με πρόγραμμα Erasmus στο Όσλο

Η καθηγήτρια Μαρία Βακαλοπούλου που μετέχει στην παιδαγωγική ομάδα εκπόνησης του διαπιστευμένου σχεδίου Erasmus + 2022-1-EL01-KA121-SCH-000056923, καθώς και η υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος, Πέρσα Κοτσονούρη, μετακινήθηκαν στο Όσλο της Νορβηγίας από τις 7 ως τις 11 Αυγούστου και παρακολούθησαν το σεμινάριο «Interactive teaching» που διοργανώθηκε και εκπονήθηκε από τον οργανισμό Eruditus language school.

Βασικοί στόχοι της εκπαιδευτικής μετακίνησης, οι οποίοι και πραγματοποιήθηκαν, ήταν οι εξής: η γνωριμία και η χρήση εργαλείων Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα οφέλη και η χρησιμότητα της μάθησης εκτός σχολικού περιβάλλοντος, η επικοινωνία και η διάδραση με εκπαιδευτικούς από επτά ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να αποκτηθεί νέα γνώση μέσα από τη σύγκριση διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων και προσεγγίσεων, καθώς και η βελτίωση δεξιοτήτων μέσα από συνεργατικές, συμπεριληπτικές και πολυπολιτισμικές δράσεις.

Να σημειωθεί ότι το 2ο Γυμνάσιο μέσω της διαπίστευσης Erasmus+ που έχει λάβει, δύναται να πραγματοποιεί προγράμματα ανταλλαγής μαθητών με Ευρωπαίους εταίρους, καθώς και οι εκπαιδευτικοί του να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης ως το 2027.