Επικινδυνότητα στην κεντρική πλατεία της Χώρας

Επικινδυνότητα  στην κεντρική πλατεία της Χώρας

Στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας του Δήμου Πύλου- Νέστορος βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο της ανάπλασης, αφού συνεχίζονται οι εργασίες, οι οποίες ξεκίνησαν περίπου το Νοέμβριο του 2022. 

Το μεγαλύτερο μέρος της πλατείας έχει την εικόνα εργοταξίου σε πλήρη λειτουργία, αφού πέραν των διαμορφώσεων υπάρχουν ημιτελείς κατασκευές, είναι γεμάτο οικοδομικά υλικά, εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται και θα χρησιμοποιηθούν.

Το χώρο που αποτελεί εργοτάξιο, προφανώς με την έγκριση του Δήμου, ο ανάδοχος τον έχει οριοθετήσει πρόχειρα με μετακινούμενα κιγκλιδώματα, ώστε να ξεχωρίσει το δυτικό τμήμα (της πλατείας), όπου τα γύρω καταστήματα έχουν τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα, χωρίς να έχει ληφθεί το ελάχιστο μέτρο ασφάλειας. 

Η χρήση της πλατείας με τις συνθήκες χρήσης της πλατείας εγκυμονεί μεγάλο και άμεσο ατυχήματος, τον οποίο δυστυχώς οι κατ’ εξοχήν υπεύθυνοι, όπως ανάδοχος, επιβλέποντες μηχανικοί, Δήμος, και βεβαίως οι ελεγκτικές Αρχές, κάνουν ό,τι δε βλέπουν ή δε δίνουν σημασία, παρότι έχουν ενημερωθεί εγγράφως.

Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται απαράδεκτη και προβληματική, αφού σήμερα σε επαφή με το εργοτάξιο και τη λειτουργία μεγάλων οχημάτων κινείται ελεύθερα κόσμος και, κυρίως, παιδιά.

Οι πελάτες των καταστημάτων στα καθίσματα της πλατείας είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε επαφή με έργα υπό κατασκευή, όπως οι αγωγοί στους οποίους θα περάσει το υπόγειο δίκτυο ΔΕΗ που εξέχουν. Παιδιά, ηλικιωμένοι και γενικά οι καθήμενοι και διερχόμενοι βρίσκονται σε επαφή με τις εκσκαφές, τις μεταλλικές μπετόβεργες που εξέχουν επικίνδυνα σε πολλά σημεία, βαθμίδες και ημιτελείς σκάλες χωρίς κιγκλιδώματα και πολλά άλλα επικίνδυνα σημεία. 

Το κακό δε θα αργήσει να γίνει. 

Κακώς η πλατεία δόθηκε σε χρήση, αφού το έργο είναι σε εξέλιξη.

Απόδειξη της πλήρους αδιαφορίας των υπευθύνων και επιβλεπόντων το έργο εκ μέρους του Δήμου είναι η ύπαρξη δύο φρεατίων – ανοιγμάτων που δε φέρουν προστατευτικό κάλυμμα, σε ελάχιστη απόσταση από τα τραπεζοκαθίσματα και χωρίς να έχει αποκλειστεί αυστηρά η πρόσβαση του οποιουδήποτε και, κυρίως, παιδιών. 

Ποιες εξηγήσεις θα δώσουν στους γονείς αν ένα παιδί παίζοντας βρεθεί στο χώρο αυτό; 

Απορώ και λυπάμαι με την ασυνειδησία των υπευθύνων και αρμοδίων.
Πέτρος Σαλταμπάσης