Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ

Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ

Ζητά παράταση προθεσμίας για την αναθεώρηση των Γ.Π.Σ. των ΟΤΑ

Αν το ΥΠΕΝ δεν δώσει μία ακόμη παράταση για να αναθεωρήσουν οι Δήμοι, που δεν τα κατάφεραν μέχρι τώρα, τα παλαιά Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, χάνεται η δυνατότητα για νέους όρους δόμησης και χρήσεις γης σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, η τακτοποίηση οικισμών και αυθαιρέτων για χιλιάδες ιδιοκτήτες και επενδυτές, αλλά και η δυνατότητα περιβαλλοντικής προστασίας ευαίσθητων περιοχών. Αυτό αναφέρεται σε χθεσινό δημοσίευμα του ecopress, με αφορμή επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Σε ό,τι αφορά τη Μεσσηνία, αυτό θα μπορούσε πιθανότατα να επηρεάζει την Κυπαρισσία και την Πύλο, οι οποίες έχουν παλιά Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, που πλέον θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε Τοπικά Σχέδια.

ΤΕΕ Πελοποννήσου

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, στις περισσότερες από συνολικά 132 Δημοτικές Ενότητες (παλαιούς Δήμους και Κοινότητες), σε όλη τη χώρα, «κλειδώνει» ο παλαιός πολεοδομικός σχεδιασμός, που δεν περιλαμβάνει νέες επεκτάσεις οικισμών, χρήσεις γης, όρους δόμησης, αναγνώριση οδών, κοινόχρηστους χώρους και το ΥΠΕΝ καλείται να δώσει άλλη μία παράταση στους Δήμους που έχουν καθυστερήσει την αναθεώρηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, σύμφωνα με τα νέα πολεοδομικά και χωροταξικά δεδομένα της περιοχής τους.

Το θέμα θέτει με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ η διοίκηση του ΤΕΕ Πελοποννήσου, επισημαίνοντας ότι η προθεσμία για την αναθεώρηση των ΓΠΣ, μετά την προηγούμενη παράταση που είχε νομοθετήσει το ΥΠΕΝ, έληξε στις 30 Ιουνίου 2023, αναφέροντας ότι:

«Μέχρι σήμερα, όμως, αν και η προαναφερθείσα προθεσμία έχει ήδη εκπνεύσει, αρκετοί ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου τους». Και ζητά νέα παράταση της προθεσμίας αναθεώρησης των Γ.Π.Σ., τουλάχιστον για δύο έτη.

Την επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου, με θέμα: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την αναθεώρηση των Γ.Π.Σ. των ΟΤΑ», προς τον υπουργό ΠΕΝ, Θεόδωρο Σκυλακάκη, και τον αρμόδιο υφυπουργό ΠΕΝ, Νίκο Ταγαρά, υπογράφει η πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου, Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη, πολ. μηχ/κός Ε.Μ.Π.- Μ.S.

Τι σημαίνει η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας

Η πρόβλεψη της νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία, εφόσον μέχρι 30 Ιουνίου 2023 δεν έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση των παλαιών ΓΠΣ από τους Δήμους, «κλειδώνει» η εφαρμογή τους, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι για εγκεκριμένα ΓΠΣ απαγορεύεται η αναθεώρησή τους για τα επόμενα πέντε έτη, σημαίνει ότι:

-Χιλιάδες ιδιοκτησίες σε όλη τη χώρα θα είναι «αόρατες» από τα ΓΠΣ των Δήμων, με συνέπεια να μην μπορούν να αξιοποιηθούν, με νέους κανόνες χρήσεων γης και όρων δόμησης, δυνατότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών και δόμησης στην εκτός και εντός σχεδίου περιοχή, να ενταχθούν στο σχέδιο περιοχές αυθαιρέτων που πληρούν τους κανόνες οικιστικής καταλληλόλητας, να αποκτήσουν «πρόσωπο» σε πολεοδομικά αναγνωρισμένους δρόμους γήπεδα που πληρούν όρους δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή για οικιστικές και επενδυτικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τις επιταγές της νομολογίας του ΣτΕ, αλλά και να εξασφαλιστούν νέοι κοινόχρηστοι χώροι, κοινωνικές υποδομές και να θωρακιστούν περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας.

– Δημιουργείται «ρήγμα» και δεύτερη ταχύτητα στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, μέσω των νέων ΤΠΣ και ΕΠΣ, που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς οι Δήμοι, που θα πετύχουν να ολοκληρώσουν νέα ή να αναθεωρήσουν τα παλαιά ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ, δεν θα χρειάζονται άμεσα να προβούν στην εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ). Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να δοθεί προτεραιότητα εκπόνησης ΤΠΣ σε όσους Δήμους δεν διαθέτουν ΓΠΣ ή διαθέτουν πεπαλαιωμένα, αποσυμφορίζοντας σημαντικά την όλη διαδικασία.