Ημερίδα του Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη

Ημερίδα του Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη

Τον Σεπτέμβριο στην Καλαμάτα

Ημερίδα του Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτικών (Regional Policy Monitor) με θέμα «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η θέση της στην Περιφερειακή Ανάπτυξη της χώρας», θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να συνδιοργανώνει και να στηρίζει οικονομικά την διεξαγωγή της.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η οποία θα αποτελέσει βήμα παρουσίασης και ανάδειξης σημαντικών έργων της Περιφέρειας τα τελευταία χρόνια, θα παρουσιαστούν, στοιχεία ερευνών και μελετών, που αφορούν σε ζήτημα περιφερειακής ανάπτυξης και συγκεκριμένα:

– Μελέτη που αφορά στην περιφερειακή διάσταση της εισοδηματικής φτώχειας, την οποία εκπόνησε το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών, σε συνέργεια με τον οικονομολόγο καθηγητή, Αλέξανδρο Καρακίτσιο.

– Έκθεση για την παρακολούθηση τάσεων κοινωνικο-οικονομικών δεικτών σε περιφερειακό επίπεδο, την οποία εκπονεί το ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών), σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών.

– Έκθεση για την πρόοδο των ελληνικών Περιφερειών σε σχέση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), την οποία εκπόνησε το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών, σε συνέργεια με την καθηγήτρια του ΟΠΑ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Φοίβη Κουντούρη.