Και η Κυπαρισσία θα ετοιμάσει φάκελο δημιουργίας υδατοδρομίου

Και η Κυπαρισσία θα ετοιμάσει φάκελο δημιουργίας υδατοδρομίου

Προγραμματικές συμβάσεις με Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και Δήμους για τη δημιουργία υδατοδρομίων ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και το ίδιο αναμένεται να γίνει σύντομα και για την περιοχή της Κυπαρισσίας.

Το σώμα ενέκρινε τη σύναψη τεσσάρων προγραμματικών συμβάσεων, συνολικού κόστους 100.000 ευρώ, με αντικείμενο τη δημιουργία και την υποβολή φακέλου για την έγκριση υδάτινων περιοχών ως υδατοδρόμια στο Παράλιο Άστρος, στο Γύθειο, τη Μονεμβασιά και την Κοιλάδα Ερμιονίδας.

«Πρόκειται για σημαντικές περιοχές, από τουριστική άποψη. Σύντομα δε θα ακολουθήσει η ανάλογη διαδικασία για την Κυπαρισσία και για περιοχές στον Κορινθιακό Κόλπο», σημείωσε ο περιφερειάρχης Π. Νίκας.

Η λειτουργία υδατοδρομίων και υδάτινων πεδίων δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού, που αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με σημαντικά οφέλη για την περιοχή.

Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση των υδροπλάνων εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την προσπάθεια για άρση της απομόνωσης σημαντικών τμημάτων της ελληνικής επικράτειας και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων απαιτήσεων των μετακινήσεων, δεδομένου ότι τα υδροπλάνα δύνανται να εκτελούν πτήσεις για τη μεταφορά επιβατών (τακτικές ή έκτακτες), για περιηγητικές εκδρομές, για τη μεταφορά φορτίου (φαρμάκων, τροφίμων, τύπου) κλπ.